A Selyemút őstörténete – Irodalomjegyzék

A Selyemút őstörténete – Irodalomjegyzék

Irodalomjegyzék A Selyemút őstörténete- a magyarság szerepe Eurázsiában. Milyen volt az ősi Magyarország? c. könyvhöz

 

Abrams, N. E. and Primack, J. R. 2001, Cosmology and 21st Century Culture. Science 293, 1769-1770.

Allport 1961/1985, A személyiség alakulása. Gondolat, Budapest.

D’Alviella, E. G. 1894, The Migration of Symbols. Westminster: Archibald Constable and Co., Publishers to the India Office.

Andrásfalvy Bertalan 2013, A víz a magyar történelemben. Magyar Tudomány 2013/11.

Andrásfalvy Bertalan 2014, Magyarország földjének jelene, múltja és jövője. Ld. A magyar föld sorsa. Agroinform Kiadó, Budapest, 15-36.

Andrásfalvy Bertalan 2016 A magyarságtudomány távlatai. VIII. Hungarológiai konferencia, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Pécsi Tudományegyetem.

Andrásfalvy Bertalan 2017/2019, Néptörténetünk keleti párhuzamai a parasztság gazdálkodásában és életmódjában. Keleti hatások és motívumok a magyar művészetben. Konferencia, Magyar Művészeti Akadémia Kiadó, 2017. https://patkobandi.blogg.se/2019/july/a-paraneptortenetunk-keleti-parhuzamai.html, 2019

Anonymus kb. 1200/1975, Árpád vezér. 14. fejezet, Gesta Hungarorum. Ford. Pais Dezső.

Asian Development Bank 2011, Asia 2050: Realizing the Asian Century.

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28608/asia2050-executive-summary.pdf

Balics Lajos 1885, A római katolikus egyház története Magyarországon. Szent István Társulat, Budapest.

Balot, Ryan K. 1998, A Genealogy of _Greed_ in Classical Athens. Princeton University Press, Princeton, N. J.

Banstola, Bhola Nath 2017, Shamanism: A Common Human Heritage. Why shamanism is at the core of humanity. Sacred Hoop 86: 23-25.

Bargh, J.A. 2014a, The Automaticity of Everyday Life. In: Wyer 2014, 1-61.

Bargh, J. A. 2014b, Reply to the Commentaries. In: Wyer 2014, 231-246.

Barrow, J. D. and Tipler, F. J. 1986, The Anthropic Cosmological Principle. Oxford: Oxford University Press, 132.

Barrow et al. 2008, Fitness of the Cosmos for Life: Biochemistry and Fine-Tuning. Cambridge University Press, Cambridge.

Barsalou, L.W. 1992, Cognitive psychology: An overview for cognitive scientists. Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.

Bartók Béla 1981, A népzenéről. Gondolkodó magyarok. Magvető Könyvkiadó, Budapest.

Bauer, E. 1935/1967, Elméleti biológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Baumeister, R. F. 2012, Self-control – the moral muscle. Psychologist 25: 112-115.

Beck Mihály 2001, A magyar Nobel-díjasok. Magyar Tudomány, 2001/12

Benedek Elek 1988, Magyar mese- és mondavilág. 1-3-kötet. Könyvértékesítő Vállalat-Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest.

Benedek István 1948, Az ösztönök világa. Öröklés-ösztön-sors. Új Idők Irodalmi Intézet, Budapest.

Berze Nagy 1958, Égigérő fa. Magyar Mitológiai tanulmányok. A bevezető tanulmányt írta: Dr. Dömötör Sándor. Pécs, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Baranya Megyei Szervezete, 131-133, 321.

Biraben, J.-N. 2006, The History of the Human Population from the First Beginnings to the Present Day. in: Demography: Analysis and Synthesis, Four Volume Set: A Treatise in Population. Editors: Graziella Caselli, Jacques Vallin, Guillaume Wunsch. Academic Press.

Bitterli, U. 1982, „Vadak” és „civilizáltak”. Az európai-tengerentúli érintkezés szellem- és kultúrtörténete. Gondolat, Budapest.

Bojtár Endre 1997, Bevezetés a baltisztikába. Osiris Kiadó, Budapest.

Bolykiné Oláh Erika 2013, Egy magyar találmány, amely forradalmasította a közlekedést, Echo TV, https://www.youtube.com/watch?v=XOolyb7NmdU

Botlik Richárd 2019, Ajánlás, ld. Illik Péter, 2019, 9-12.

Breisach, E. 2007, Historiography. Ancient, Medieval, & Modern. Third Edition. The University of Chicago Press. Chicago & London.

Carr, E. H. 1995, Mi a történelem? Ford. Bérczes Tibor. Osiris Kiadó, Budapest.

Chang, C. 2017, Rethinking Prehistoric Central Asia: Shepherds, Farmers, and Nomads. Routledge.

Cherfas, J. and Lewin, R. (szerk.) 2000, Nem csak munkával él az ember. A nem létfontosságú tevékenységek. Budapest, Gondolat Kiadó.

Chernykh, E. 2008, The “Steppe Belt” of stockbreeding cultures in Eurasia during the Early Metal Age. Trabajos de Prehistoria 65 (2): 73-93.

Chesterton,. G. K. 1905/1991, Eretnekek. Fordította Lukácsy Csaba. Szent István Társulat, Budapest.

CGTN 2019, On the way to common prosperity, no one’s left behind. http://www.globaltimes.cn/content/1169066.shtml

Cobb, J. B., Jr. 2002, Constructive Postmodernism. https://www.religion-online.org/article/constructive-postmodernism/

Cobb, J. B., Jr. 2007, Sustainabilty: Economics, Ecology, and Justice. Wipf and Stock.

Cobb, J. B., Jr. and Vltschek, A. 2019, China and Ecological Civilization. Badak Merah Semesta.

Crangle, E. F. 1994, The Origin and Development of Early Indian Contemplative Practices. Otto Harrassowitz Verlag, 26-27

Cunliffe, B., Sir 2015, By Steppe, Desert, and Ocean. The Birth of Eurasia. Oxford University Press.

Csizmadia Norbert 2016, Geopillanat. A 21. század megismerésének térképe. L’Harmattan, Budapest.

Daly, H. E. 2008, Frugality First. Chapter 10, n L. Bouckaert, H. Opdebeeck, and L. Zsolnai (eds.), “Frugality. Rebalancing Material and Spiritual Values in Economic Life,” Bern: Peter Lang, pp. 207-226.

Deér József 1938, Pogány magyarság keresztény magyarság. A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Dékány István 1941, A magyarság lelki arca. Magyar néplélektani rajzok. Athenaum.

Dick, S. J. and Strick, J. E. 2004, The Living Universe. NASA and the Development of Astrobiology. Rutgers University Press.

Dick, S. J. and Lupisella, M. L. 2009, Cosmos and Culture. Cultural Evolution in a Cosmic Context. NASA-SP-4802

Dick, S. J. and Strick, J. E. 2004, The Living Universe. NASA and the Development of Astrobiology. Rutgers University Press.

Dienes István 1982, A sámánok társadalmi szerepe a nomád államokban. Ld.: Világosság. 1982. 23. évf. 5. sz. 296. o.

Diószegi Vilmos 1958, A sámánhit emlékei a népi műveltségben. Akadémiai Kiadó.

Domanovszky Endre 1870, A bölcsészet története. Kézikönyvül és magán tanulmányozásra 1.kötet. Atheneum, Pest.

Dömötör Tekla, 1993, Hungarian Religion, In: The Encyclopedia of Religion, Editor in Chief M. Eliade, Macmillan Publ. Co. New York, 6: 530-531.

Du Yaxiong 1998, Rokon vonások a magyar és az észak-kínai népzene között. Főnix könyvek, Debrecen, 39.

Eduline 2019, https://eduline.hu/kozoktatas/20191218_matekolimpia_video

ENSZ 2020, The Sustainable Development Goals Report 2020, https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/

Entz Géza 1960, Az esztergomi királyi kápolna oroszlános festménye. Esztergom Évlapjai 1960, 5-9.

Erdenebaatar, D. 2019, Ötvös Zoltán interjúja. Áldozat fehér lóval. Őstörténet – Diimaajav Erdenebaatar a mongol temetőkről, az Európába vándorló hunokról és a székely szalmatetőről. Magyar Nemzet 2019. november 17. vasárnap,

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/aldozat-feher-loval-7479008/

Fang, T. H. 1980, Creativity in Man and Nature. A Collection of Philosophical Essays. Linking Publishing Co., Taipei, Taiwan

Fehér Mátyás Jenő 1999, Középkori magyar inkvizíció. Gede Testvérek BT., Budapest.

Fettich Nándor 1935, A honfoglaló magyarság művészete. Ars Hungarica. Bisztrai Farkas Ferenc kiadása, Budapest.

Fettich Nándor 1943, A népi és kulturális kontinuitás a Kárpátmedencében. A régészeti adatok alapján. A Kis Akadémia kiadása, Budapest.

FitzGerald, P. 1989, Az ősi Kína. „A múlt születése” sorozat, Helikon, Budapest.

Frawley, D. 1991, Gods, Sages and Kings. Passage Press, Salt Lake City, 25, 41

GAO, J. 2013, Huns and Xiongnu Identified by Hungarian and Yeniseian Shared Etymologies. Central Asiatic Journal, Vol. 56 (2012/2013), 41-48.

Gábori Miklós 1964, A késői paleolitikum Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gáboriné Csánk Vera 1980, Az ősember Magyarországon. Gondolat, Budapest.

Gerő Zoltán 2017, 10 magyar találmány, amely megváltoztatta a világot. https://klikkout.sk/2017/01/16/10-magyar-talalmany-amelyek-megvaltoztattak-a-vilagot/

Gimbutas, M. 1989, The Language of the Goddess. San Francisco, CA: Harper & Row.

Glasenapp, H. von 1975, Az öt világvallás. Budapest, Gondolat Kiadó, 143

Gnoli, G. 1995, Magi, in: The Encyclopedia of Religion, M. Eliade, Editor in Chief, Macmillan Publ. Co. New York, 9: 79-81.

Goldhammer, K. 1980, Magie, Historische Wörterbuch der Philosophie, Band 5, 631.

Good, I. 2003, Invisible exports in Aratta: Emmerkar and the three tasks. Chapter 29 in: Ancient Textiles: Production, Craft and Society’ Edited by Carol Gillis and Marie-Louise Nosch and Oxbow Books.

Goodman, N. 1976, Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols, Hackett Pub. Co, Indianapolis.

Govedarica, B. 2004, Zepfertrager – Herrscher der Steppen, Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Monographien Bd. VI, Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein.

Grandpierre A. 2007a, Biological Extension of the Action Principle: Endpoint Determination beyond the Quantum Level and the Ultimate Physical Roots of Consciousness, Neuroquantology, 5: 346-362

Grandpierre, A. 2007b, Királyi mágusok ősnépe: a magyar. Titokfejtő Könyvkiadó.

Grandpierre, A. 2011, The Biological Principle of Natural Sciences and the Logos of Life of Natural Philosophy. A Comparison and the Perspectives of Unifying the Science and Philosophy of Life. Analecta Husserliana 110, Phenomenology/Ontopoiesis Retrieving Geo-Cosmic Horizons of Antiquity, 711-727.

Grandpierre A. 2012, Az Élő Világegyetem könyve – 2012-es változat. Titokfejtő Könyvkiadó, Budapest.

Grandpierre, A. 2015, Héliosz. A Nap és az élet új szempontból. Titokfejtő Könyvkiadó.

Grandpierre, A. 2016, Lélek és Világegyetem. A lélek újjászületése. Titokfejtő Könyvkiadó.

Grandpierre, A. 2017, A Tárih-i Üngürüsz tartalmi értelmezésének és értékelésének kérdései. Ld: Grandpierre, K. E., Grandpierre, A., Blaskovics, J. 2017, Magyar Menedék, Budapest.

Grandpierre, A. 2018, The Fundamental Biological Activity of the Universe. In: Eco-Phenomenology: Life, Human Life, Post-Human Life in the Harmony of the Cosmos. Smith, W. S., Smith, J. S., Verducci, D. (eds.) Analecta Husserliana Vol. 121, 115-140.

Grandpierre, A. 2019, Ősi Magyarország. A Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése. Titokfejtő Könyvkiadó.

Grandpierre, A., Chopra, D. and Kafatos, M. 2014d, The Universal Principle of Biology: Determinism, Quantum Physics and Spontaneity. NeuroQuantology 12: 364-373.

Grandpierre, A. and Kafatos, M. 2012, Biological Autonomy. Philosophy Study 2(9): 631-649. http://www.davidpublishing.com/DownLoad/?id=8238

Grandpierre K.E. 1979, A csodaszarvas-monda új változatai egy latinból törökre fordított magyar ősgesztában. Kortárs 1979/12, 1952-1969.

Grandpierre K.E. 1990, Aranykincsek hulltak a Hargitára. Titokfejtő Könyvkiadó.

Grandpierre K. Endre 1993, A magyarok Istenének elrablása. Titokfejtő Könyvkiadó.

Grandpierre K. E. 2011, Történelmünk központi titkai. Titokfejtő Könyvkiadó.

Grandpierre, K. E., Grandpierre, A., Blaskovics, J. 2017, Tárih-i Üngürüsz. Magyar Menedék, Budapest.

Greguss Pál 1932, A növények csodálatos élete, Franklin Társulat, Budapest.

Griffin, D. R. 1988, Introduction to SUNY Series in Constructive Postmodern Thought. In: The Reenchantment of Science, ed. D. R. Griffin, State University of New York Press, New York.

Griffin, D. R. 2001, Reenchantment without Supernaturalism. A Process Philosophy of Religion. Cornell Studies in the Philosophy of Religion.Cornell University Press, Ithaca and London.

Groot, de J. J. M. 1892-1920/1982, The Religious System of China. Repr. Southern Materials Center, Inc. Taipei, China, Vol. VI, Book II, 1187-1982, VI, II: 1187.

Groot, de J.J.M. 2006, Hunok és kínaiak. A hunok története a Kr. Sz. előtti évszázadokban – kínai források alapján. Közzéteszi Bakay, K. Respenna, Budapest.

GU Shu-Zhong 2013, Backgrounds, Aims, Emphases and Progresses of Ecological Civilization Construction in China. In: 2013 Annual Workshop – November 18-19, 2013 “Environmental Health and Green Development”, China-US Joint Research Center for Ecological and Environmental Change (JRCEEC) http://jrceec.utk.edu/meetings/AnnualWorkshop2013/pdfs/GU_shuzhong.pdf

Gupta, R. 2020, China on target to eliminate extreme poverty by 2020. China.org.cn, January 21, 2020, http://www.china.org.cn/opinion/2020-01/21/content_75636612.htm

Gyarmath Jenõ 1995, Mezopotámiai emlékek Magyarországon. Budapest.

Haiman Éva 2020, Pszichiáter: a gyerekek negyedének mentális problémái vannak, vegyük észre ezeket. https://novekedes.hu/interju/pszichiater-a-gyerekek-negyedenek-mentalis-problemai-vannak-vegyuk-eszre-ezeket

Heggarty, P. and Beresford-Jones, D. 2009, Not the Incas? Weaving Archaeology and Language into a Single New Prehistory. British Academy Review, 2009/12, 11-15, https://www.thebritishacademy.ac.uk/not-incas-weaving-archaeology-and-language-single-new-prehistory

Henderson, L. J. 1913, The Fitness of the Environment. Macmillan, New York, 312.

Hernyánszky Balázs – Tasi István 2002, A Természet IQ-ja.

Hill, D. J. 1908, The Ethical Function of the Historian. The American Historical Review, 14: 9-21.

Hoppál Mihály 1981, Az „Égigérő Fa” gyökerei. Berze Nagy János mitológiai tanulmányai. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 25 (1980) (Pécs, 1981) 268-273

Hoppál Mihály 2007, Shamans and Traditions. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hoppál Mihály 2010, Sámánok világa. Püski, Budapest.

Horváth Mihály 1878, A kereszténység első százada Magyarországon. Ráth Mór, Budapest.

Humboldt, W. von 1821/1985, Wilhelm von Humboldt válogatott írásai. A történetíró feladatáról. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Illik Péter 2008, Európa alkonyi fényben. A poszt-posztmodern öreg földrész. WZ Könyvek Szépmíves BT. Budapest.

Illik Péter 2019, A történészcéh alkonya. Az elmaradt paradigmaváltás. Unicus Műhely, Budapest.

International Mathematical Olympiad 2020, Top 20 Country by International Mathematical Olympiad Gold Medal (1959-2019)

https://www.youtube.com/watch?v=38xeYPAUPd0&feature=emb_logo

Iustinus 1992, Világkrónika. Helikon Kiadó, 22-24.

Janhunen, J. 2014, Ural-Altaic: the polygenetic origins of nominal morphology in the Transeurasian zone. Paradigm change in the Transeurasian.

Jeong, C. et al. 2018, Characterizing the genetic history of admixture across inner Eurasia. Nature Ecology & Evolution 3(6), https://doi.org/10.1101/327122

Joó Tibor 1939, A magyar nemzeteszme. Universum Kiadó, Szeged.

Juhász Zoltán 2016, A népzene kultúrkörei. Magyar Kultúra Kiadó.

Kabos Eszter 2019, Fergeteges magyar siker a lányoknak rendezett matematikai diákolimpián

https://qubit.hu/2019/04/13/fergeteges-magyar-siker-a-lanyoknak-rendezett-matematikai-diakolimpian

Kallet, Lisa 2004, Athenian Greed. R. K. Balot – Greed and Injustice in Athens. Book Review. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Kallós, Zoltán; Martin, György 1969/70, A gyimesi csángók táncélete és táncai. Ld.: Dienes, Gedeon; Maácz, László (szerk.): Tánctudományi Tanulmányok. Budapest: Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos Tagozata. 195–254.

Kanji, N. 1999, Japan’s Identity: Is Asia One? Is Japan Part of the East? In: Japan’s Identity – Neither the West, Nor the East, ed. Ito, Kenichi, Nishio, Kanji, and Kitaoka, Shinichi. Tokyo: Japan Forum on International Relations.

Kásler Miklós 2018, Az önazonosságunk alapja, hogy rendet tegyünk a történelmünkben! https://pestisracok.hu/kasler-miklos-a-ps-nek-az-onazonossagunk-alapja-hogy-rendet-tegyunk-a-tortenelmunkben-interju/

Kelly, E. And Kelly, E. W. 2006, Irreducible Mind. Toward a Psychology for the 21st Century. Rowman & Littlefield Publishers.

Keyser C, Zvénigorosky V, Gonzalez A, Fausser J-L, Jagorel F et al. 2020, Genetic evidence suggests a sense of family, parity and conquest in the Xiongnu Iron Age nomads of Mongolia. Hum Genet. 140 (4), doi: 10.1007/s00439-020-02209-4

Képes Krónika 1360 k./1986, Fordította Bellus Ibolya. Jegyzetek: Kristó Gyula. Kísérőtanulmányok: Dercsényi Dezső: A Képes Krónika és kora. Kristó Gyula: A Képes Krónika szerzője és szövege. Csapodiné Gárdonyi Klára: A Képes Krónika miniatúrái. Európa Könyvkiadó, 51-52.

Kézai Simon 1984, A magyarok cselekedetei. Ld: A magyar középkor irodalma. Szépirodalmi Könyvkiadó.

Kim, J. 1996, Philosophy of Mind. Boulder, CO: Westview Press, pp. 131-132, 147-148.

Kirk, G. S., Raven, J. E., Schofield, M. 1998, A preszókratikus filozófusok. Atlantisz Könyvkiadó, 154

Klima László 2012 Szemelvények a finnugor történelem korai forrásaiból.

Koestler, A. 1996, Előszó. ld: Alvajárók. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Kohli, H., Sharma, A., Sood, A. and Kuroda, H. 2011, Asia 2050: Realizing the Asian Century: Overview. https://www.researchgate.net/publication/254410752_Asia_2050_Realizing_the_Asian_Century_Overview

Kolozsvári Grandpierre K. E. 2011, Történelmünk központi titkai. Titokfejtő Könyvkiadó.

Komjáthy István 1943/2004, A tehetségkutatás magyar módja. Attraktor Kiadó

Kopátsy Sándor 2002, A magyar marslakók titka. C E T. Belvárosi Könyvkiadó, Budapest.

Kopp Mária és Skrabski Árpád 2006a, A támogató család, mint a pozitív életminőség alapja. 5.1.1. fejezet, Ld: Kopp Mária és Kovács Mónika Etelka (szerk.) 2006, A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Budapest, Semmelweis Kiadó, 220-232.

Kopp Mária és Skrabski Árpád 2006b, Gyermekvállalás és életminőség. 5.1.4. fejezet, Ld: Kopp Mária és Kovács Mónika Etelka (szerk.) 2006, A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Budapest, Semmelweis Kiadó, 220-232.

Korompay Bertalan 1956, Ipolyi és Csengery. Ethnographia 1956, 320-331.

Kós Károly, Dr. 2012, Ősi váz és utópisztikus tartalom a magyar népmesében. Művelődés közművelődési folyóirat – Kolozsvár. 2012 szeptember.

Körmendi Tamás 2011, A magyar királyok kettőskeresztes címerének kialakulása. Turul 84/3, 73-83.

Krausz Sámuel, Dr. 1898, Nemzeti krónikáink bibliai vonatkozásai. Néprajzi Füzetek 6. szám. Budapest,

Künnap, A. 1998a,_Breakthrough in Present-Day Uralistics. Tartu, University of Tartu

Künnap, A. 1998b, Eesti loodus, elanikud ja keel (észt nyelven; Észtország természetföldrajza, lakói és nyelve). http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9805/keel.html

Kuzmina, E. 2008, The Prehistory of the Silk Road. University of Pennsylvania Press

Land, G. and Jarman, B. 1992, Breakpoint and beyond: Mastering the future—today. New York: Harper Business, 153.

Laurentzi Vilmos 1903, Kereszténység és királyságellenes küzdelmek a XI. évszázadban. Nyomtatva Sándory Mihály könyvnyomdájában. Gyergyó-Szentmiklós.

László Gyula 1961, Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 189.

László Gyula 1988, A honfoglaló magyar nép élete. Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest.

Lazarovici, G., Lazarovici, G.-M. and Merlini, M. 2011, Tărtăria and the Sacred Tablets. Editura Mega, Cluj-Napoca.

Lawn, P. 2003, A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and other related indexes”. Ecological Economics. 44 (1): 105–118.

Lechler, G. 1937, The Tree of Life in Indo-European and Islamic Cultures. Ars Islamica 4: 369-419.

Lenormant, F. 1999, Chaldean Magic. Its Origin and Development. Samuel Weiser, York Beach, Maine, 111-116.

Lewis, D. 1986, Philosophical Papers, Volume II, Oxford: Oxford University Press.

Li Jaang, Zhouyong Sun, Jing Shao and Min Li 2018, When peripheries were centres: a preliminary study of the Shimao-centred polity in the loess highland, China. Antiquity 92: 1008–1022.

LI Chenyang 2008, Fang Dongmei: Philosophy of Life, Creativity, and Inclusiveness. In: Chung-Ying Cheng, Nicholas Bunnin (eds.) Contemporary Chinese Philosophy, 270.

Liedloff, J. 2015, Az elveszett boldogság nyomában – A kontinuum-elv. Kétezeregy Kiadó.

Liudprand 1908, Liudprand történeti munkái. Antapodosis. Fordították Jurkovich Emil, Dr. Gombos F. Albin, Gaál Lajos.  Bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel ellátta Dr. Gombos F. Albin. Athenaum.

Luckenbill, D. 1926, Ancient Records of Assyria and Babylonia. The University of Chicago Press, Chicago, Vol. II, 312

Lüning, J. 1998, L’organisation regionale des habitats rubanes : sites centraux et sites secondaires (groupements de sites). Anthropologic et Prehistoire, 109:163-185.

Lytkin, V., Finney, B. and Alepko, L. 1995, Tsiolkovsky – Russian Cosmism and Extraterrestrial Intelligence. Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society 36: 369-376.

Macrea, N. 1992, John von Neumann: The Scientific Genius Who Pioneered the Modern Computer, Game Theory, Nuclear Deterrence, and Much More. American Mathematical Society.

Mair, Victor H. 1990, Old Sinitic *Myag, Old Persian Magu and English Magician, Early China 15: 27–47.

Mancuso, S. and Viola, A. 2016, A fák titkos nyelve. A növényi intelligencia meghökkentő bizonyítékai. Kossuth Kiadó, Budapest.

Mann, M. 1986, The Sources of Social Power, Volume 1. A History of Power from the Beginning to AD 1760. Cambridge University Press, New York.

Markovits Arnold 1885, Az Árpád-királyok családi összeköttetései Európa különféle udvarainál. Szombathely.

Martin, W. 2017, These will be the most powerful economies in the world by 2050. World Economic Forum.  https://www.weforum.org/agenda/2017/12/these-will-be-the-most-powerful-economies-in-the-world-by-2050

Marx György 2000, A marslakók érkezése. Magyar tudósok, akik Nyugaton alakították a 20. század történelmét. Akadémiai Kiadó, Budapest.

May, R. M. 1993, Cosmic Consciousness Revisited. The Modern Origins and Development of a Western Spiritual Psychology. Element, Rockport. MA.

Mátyás Szabolcs 2008, Ahol a zsenik bölcsője ring. M. Sz. és Társa, Debrecen.

Miklós Hajnalka 2019, Virtus és mozgásköltészet. Percekig tartó tapssal fogadta a Magyar Állami Népi Együttes előadását a belgrádi közönség.

https://www.magyarszo.rs/hu/3903/kultura/196938/Virtus-és-mozgásköltészet.htm

Modi, J. J. 1926, A hunokról akik meghódították Indiát. Mi volt a hunok vallása? Kéziratból fordította: Zajti Ferenc, Budapest, 21.

Molnár Géza 2009, Ember és Természet – Természet és ember. Kairosz Kiadó, Budapest.

Molnár Géza 2015, Természet-ember-mítosz. Az őrzőktől az orzók világáig. Az Élhető és Éltető Környezet Távlatai Műhely kiadása. Magánkiadás. Támogató: Hun Fokos Szövetség. Eger.

Mukherjee, Rudrangshu (ed.) 1995 ,The Penguin Gandhi Reader. Penguin, London.

Müller, M. 2005, Ervin Bauer (1890-1938), a Martyr of Science. The Hungarian Quarterly, 178, 123-131.

Nagy Emilné dr. Göllner Mária 1940, A Kalevala titkáról. A nagy finn hősköltemény népszerű ismertetése. Budapest, Magyar-Finn Társaság.

Naugle, D. 2002, Worldview. The History of a Concept. W. B. Eerdmans Publ. Co. Grand Rapids, Michigan.

Naugle, D. 2016, Worldview: Definitions, History, and Importance of a Concept. https://www3.dbu.edu/naugle/pdf/Worldview_defhistconceptlect.pdf

Neergaard, K. von, Dr. 1944, A 20. század feladata. A modern biológiai világkép jelentősége korunk szellemi helyzetében és hatása a kultúra jövendő fejlődésére. Antiqua, Budapest.

Neparáczki E., Maróthi Z., Kalmár T. et al. 2018, Mitogenomic data indicate admixture components of Central-Inner Asian and Srubnaya origin in the conquering Hungarians. PLoS ONE 13(10):e0205920, https://www.biorxiv.org/content/early/2018/01/19/250688

NK = Grandpierre, A. 2019, Ősi Magyarország. A Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése. Titokfejtő Könyvkiadó.

Oborni Teréz 2012, Nemzetek együttélése és konfliktusai a Kárpát-medencében (16-18. század) http://www.kodolanyi.hu/jol-let/images/tartalom/File/tanulmanyok/Oborni.pdf

Orosz Ildikó 2017, „A diákjaink nem élnek buborékban” – Takács Márta filozófiatanár és Schultz Nóra diákolimpikon

https://oroszildiko.blogspot.com/2017/07/a-diakjaink-nem-elnek-buborekban-takacs.html

Palágyi Menyhért 2017, Észlelés és fantázia. Válogatás Palágyi Menyhért írásaiból, szerk. Bogdanov Edit és Székely László. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet – Gondolat Kiadó, Budapest.

PAN Jiahua 2016, China’s Environmental Governing and Ecological Civilization. Springer Verlag, Berlin Heidelberg, ix.

Pekka Ervast 1999, The Key to the Kalevala. Blue Dolphin Publishers.

Pesthy Gábor 2014, Egy magyar gróf érzett rá elsőként a génekre. https://www.origo.hu/tudomany/20140122-festetics-imre-egy-magyar-birkatenyeszto-volt-mendel-elofutara.html

Péter Zoltán 1939, Világnézettani alapvetés. Szerző kiadása, Debrecen.

Ping Zi, Du Yifei 2019,  China creates miracle in poverty reduction. http://en.people.cn/n3/2019/0923/c90000-9616931.html

Polányi M. 1957, Scientific Outlook: Its Sickness and Cure. Science, New Series, 125 (3246)

March 15, 1957, 480-484.

Radivojevic, M., Rehrena, T., Pernicka, E., Sljivar, D., Brauns, M. and Boric, D. 2010, On the origins of extractive metallurgy: new evidence from Europe. Journal of Archaeological Science 37: 2775-2787.

Radivojević, M., Rehren, T., Kuzmanović-Cvetković, J., Jovanović, M., & Northover, J. 2013, Tainted ores and the rise of tin bronzes in Eurasia, c. 6500 years ago. Antiquity, 87(338), 1030-1045. doi:10.1017/S0003598X0004984X

Radivojević, M., Rehren, T., Farid, S., Pernicka, E. and Camurcuoğlu, D. 2017, Repealing the Çatalhöyük extractive metallurgy: The green, the fire and the ‘slag’. Journal of Archaeological Science 86: 101-122.

Ragozin, Z. A. 1889. Media, Babylon and Persia. London: Fisher and Unwin, 103.

Ramsey, S. R. 1987, The Languages of China. Princeton University Press.

Rawlinson, George 1871, The Five Great Monarchies of the Ancient Eastern World. The History, Geography, And Antiquities of Chaldea, Assyria, Babylon, Media, And Persia, Collected and Illustrated from Ancient and Modern Sources. Media. Chapter IV. Religion.

Ripost 2019, Elképesztő sikerek, éremhegyekkel jönnek a magyarok a diákolimpiákról

https://ripost.hu/politik/insider/elkepeszto-sikerek-eremhegyekkel-jonnek-a-magyarok-a-diakolimpiakrol-2052377/

Robbins, J. 2006, Százévesen egészségben. Matuzsálemi kor, kivételes életerő. A titok nyitja a tudomány tükrében. Partvonal Könyvkiadó, Budapest.

Roób Gusztáv 2008, Hová jutottunk – I. rész. KAPU XXI. évfolyam, 2008, 18-23

Rosen, R. 1967, Optimality Principles in Biology. New York: Plenum Press.

Rudd, K. 2018, China’s Changing Worldview Under President Xi Jinping. Asia Society.

https://asiasociety.org/policy-institute/chinas-changing-worldview-under-president-xi-jinping Accessed at 29 December, 2020

Sal Endre 2019, Mi, magyarok – 51 hihetetlen történet a nagyvilágból. Libri Kiadó, Budapest.

Schumacher, E. F. 1973/1991, A kicsi szép. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

Seligman, M. E. P., Railton, P., Baumeister, R. F. and Sripada, C. 2016, Homo Prospectus. Oxford University Press

Sergeyev, S. 2017, The Cucuteni-Trypillian civilization: anthropomorphic plastic art and its sacral meaning. https://rgdn.info/en/tripolskaya_antropomorfnaya_plastika_i_e_sakralnyy_smysl

Sharman, J, C. 2019, Empires of the weak. The Real Story of European Expansion and the Creation of the New World Order. Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Sima Qian 1997, A hunok legkorábbi története. A Shi-ji 110. kötete. Ford. Du Yaxiong és Horváth Izabella. Magyar Ház, Budapest.

Smil, V. 2001, Genius loci. The twentieth century was made in Budapest. Nature 409: 21.

Snopek, J. 2020, A magyar példa. Mi Magunk. Napút különszám.

http://www.naputonline.hu/2020/04/24/jerzy-snopek-a-magyar-pelda/

Solymossy Sándor 1991, A „Vasorrú Bába” és mitikus rokonai. Hermész Könyvek. Budapest, Akadémiai Kiadó.

Spaemann, R. 1988, On the Concept of Human Nature. In: The Image of Man by the Modern Sciences. Ed. K. Michalski (in Hungarian). Gondolat, Budapest, 129-149.

Steiner, A. 2016, Foreword. In: Green is Gold: The Strategy and Actions of China’s Ecological Civilization. United Nations Environmental Program.

Störig, H. J. 1997, A filozófia története. Helikon Kiadó, Budapest.

Strabón 1977, Geographica. Ford. Dr. Földy József. Budapest, Gondolat, 318

Strabo 1854, Geography. Literally translated by Hamilton, 462.

Szabados György 2020, Koronás címer a sótartón. A magyar önazonosság formáiról és jelképeiről. Ld.: Mi Magunk. Napút különszám. http://www.naputonline.hu/2020/04/14/szabados-gyorgy-koronas-cimer-a-sotarton/

Szabó István 1990, A magyarság életrajza. Az Akadémiai Kiadó Reprint sorozata. Budapest.

Szádeczky-Kardoss Irma 2014, Jogéletünk őstörténete. Heraldika Kiadó, Budapest.

Szántó Hugó 1928, Mechanizmus, élet, lélek. Korunk 1928, június, II. rész

https://epa.oszk.hu/00400/00458/00224/korunk_EPA00458_1928_06_4589.html

Szász Béla 1943/1994, A hunok története. Attila nagykirály. Szabad Tér, Budapest.

TAN Weiping 2018, China’s Approach to Reduce Poverty: Taking Targeted Measures to Lift People out of Poverty. https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/05/31.pdf

Tárih-i Üngürüsz 2017 = Grandpierre, K. E., Grandpierre, A., Blaskovics, J. 2017

Top 20 Country by International Physics Olympiad Gold Medal, 1967-2019, https://www.youtube.com/watch?v=qw_M7kV3GLY

Tóth Tibor 1969, Az ősmagyarok genezisének szarmatakori etapjáról. A Magyar Tudományos Akadémia filozófiai és történettudományi osztályának közleményei (1969) 18 (1): 85–95.

Tőkei Ferenc 1974, Tőkei Ferenc hozzászólása a művelődéselméleti vitához, Kultúra és Közösség 1974/3, 24; idézi: Gáspár László 1978, Egységes világnézet, komplex tananyag. Tankönyvkiadó, Budapest, 5.

Tunkina, I. V. 2007, Academician G.F. Miller and the Treasures from Litoi Kurgan. Ancient Civilizations from Scythia to Siberia 13: 193-224.

Urbanus, J. 2019, China’s Hidden City. Archaeology 2019 May, 34-37.

Vaissiere, É. de la 2005, Hunnic Turkic/ “Huns et Xiongnu”. Central Asiatic Journal 49, 3-26.

Vajda, E. 2018, Transeurasian as a Continuum of Diffusion (Draft of January 13, 2018).

Vértes László 1969, Kavics Ösvény. A vértesszőlősi előember regénye. Gondolat, Budapest.

Vogelsang, W. 1992, The Rise and Organisation of the Achaemenid Empire: The Eastern Iranian Evidence. Brill.

Vukics Ferenc 2013, Előszó Somogyi Imre: „Kert-Magyarország felé” c. könyvéhez. Hét Krajcár Kiadó. Budapest.

Walsh, H. W. and Grayling, A. C. 2012, Metaphysics. Enc. Brit. 2007.

Wang Yuan 2019, Chinese reform leads to reduction in poverty. People’s Daily Online, Opinion. 9 JANUARY 2019

WANG Zhihe, HE Huili and FAN Meijun 2014, The Ecological Civilization Debate in China

The Role of Ecological Marxism and Constructive Postmodernism—Beyond the Predicament of Legislation. Monthly Review Vol. 66 (6).

https://monthlyreview.org/2014/11/01/the-ecological-civilization-debate-in-china/

Warmuth, V. Et al. 2012, Reconstructing the origin and spread of horse domestication in the Eurasian steppe. Proceedings of the National Academy of Sciences. 109 (21): 8202–8206.

Wass A. 1940, Egységes magyarság IV. Nyugat, XXXIII/12. (1940. december). 531-532.

Weber, M. 1922/1965, The Sociology of Religion. Methuen and Co., London.

Whitehead, A. N. 1925, Science and the Modern World. The Macmillan Co. New York.

Whitehead, A. N. 1933, Adventures of Ideas. The Free Press, New York.

Whitehead, A. N. 1938, Modes of Thought. The Free Press, New York.

Whitehead, A. N. 1978, Process and Philosophy. Corrected edition. D. R. Griffin, D. W. Sherburne (eds.). The Free Press, New York.

Wigner, E. P. 1969, Are we machines? Proc. of the Amer. Phil. Soc. 113, 95-101.

Wigner, E. P. 1970, Physics and Explanations of Life. Foundations of Physics 1, 35-45.

Wohlleben, P. 2016, A fák titkos élete. Mit éreznek, hogyan kommunikálnak? Egy rejtett világ felfedezése. Park Könyvkiadó, Budapest.

Wyer, R. S., Jr. (ed.) 2014, The Automaticity of Everyday Life Advances in Social Cognition. Psychology Press., New York.

Xinhua 2019, China to lift 95 pct of poor population out of poverty by year-end. http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/11/c_138464230.htm

Young, T. C., Jr. 1995, The Rise and Organisation of the Achaemenid Empire: The Eastern Iranian Evidence. By W. J. Vogelsang. Studies in the History of the Ancient Near East, volume III. Leiden: E. J. BRILL,1992, Book review.

Zelliger Erzsébet 2008, Hozzászólás Király Péter „A honalapítás vitás eseményei” című könyvéhez. Magyar Nyelv 104. évf. 3. sz. 369-372.

http://www.c3.hu/~magyarnyelv/08-3/zelliger.pdf

Zhenyu Zeng 2011, Semantic criticism: The “westernization” of the concepts in ancient Chinese philosophy—A discussion of Yan Fu’s theory of Qi. Journal Article Frontiers of Philosophy in China 6(1) 100-113.

Zolnay László 1977, Kincses Magyarország. Középkori művelődésünk történetéből. Magvető Könyvkiadó, Budapest.

Zwickel, W. 1999, Der Salomonische Tempel (= Kulturgeschichte der Antiken Welt. Bd. 83). Verlag Philipp von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft. von Zabern, Mainz.

 

/ Grandpierre Attila, Könyvek, Újdonságok