Ősi Magyarország. A Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése

Ősi Magyarország. A Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése

Grandpierre Atilla ebben a korszakalkotó műben az átfogó természettudományos szemlélet alapján alapvetően új képet rajzol őstörténelmünkről, lehetővé téve nemzeti önazonosságunk sokoldalú megalapozását.

Megjelenik: 2019. május 20.
Előrendelhető, 5000 Ft-os kedvezményes áron!

A4-es méret, 444 oldal, műnyomó papíron, 72 térképpel és 65 képpel, bolti ára 7500 Ft.

Hogyan lehet a valóságnak megfelelő képet alkotni egy nép őstörténelméről? Az őstörténelemről képet adó krónikákat a 19. század óta hiteltelennek minősítették, s ezzel a népek eredeti önazonosságának történelmi alapját hivatalosan megszüntették. Az új képet rendszerint az összehasonlító nyelvészetre alapozták. Csakhogy a nyelvészeti adat-együttesek történelmi adatok híján számtalan önkényes értelmezésre adtak módot. Hasonló a helyzet a régészeti és a genetikai adatokkal is.
Ebben a helyzetben a történelem társ-tudományainak teljeskörű figyelembe vétele a követendő út, a természetföldrajzi, embertani, genetikai, régészeti, vallástörténeti, népzene- és népmese-kutatási, nyelvészeti eredmények összesítését, a vizsgált körzet népeinek máig fennmaradt nemzeti eredettudatát, valamint a legmegbízhatóbb történelmi források adatait összevetve. Könyvünkben e tudományok eredményeit annak az új, átfogóan ökológiai tudománynak az alapján értelmezzük, amely lényegében megegyezik az ősi eurázsiai civilizáció élet-, közösség- és Természet-központú világnézetével, és így alkalmas arra, hogy az ősműveltség fennmaradt nyomait saját, korabeli összefüggéseikben értelmezzük. A 10 szaktudomány fejezeteit a témakörök szakértői lektorálták, Németh Zsolt (természettudomány), Gyarmathy István (természetföldrajz), Török Tibor (genetika), Juhász Zoltán (népzene), Hoppál Mihály (vallástörténelem, néprajz), Hudy Árpád és Tomaji Atilla (nyelvészet).
Fény derül arra, hogy a székely-magyarság Kárpát-medencei őshazája mellett létezett egy átfogóbb összefüggésrendszerű „második őshazánk”, a sztyeppénél jóval nagyobb körzetre kiterjedő eurázsiai Puszta, az Ősi Magyarország, keleti népeink és testvérnépeink hazája. Fény derül arra, hogy a Pusztán az őskorban jött létre az az ősi eurázsiai civilizáció, amelyből a helybeli műveltségekkel összhangban kifejlődött a mezopotámiai, az egyiptomi, kínai és indiai civilizáció. Ez az ősi eurázsiai civilizáció élet-, közösség- és Természet-központú volt, s ezért felfedezése alapvető jelentőségű az egészséges, ökológiai civilizáció építése, az emberiség és különösen a Selyemút népeinek felemelkedése számára.
Grandpierre Atilla ebben a korszakalkotó műben az átfogó természettudományos szemlélet alapján alapvetően új képet rajzol őstörténelmünkről, lehetővé téve nemzeti önazonosságunk sokoldalú megalapozását.

/ CD – Könyv, Grandpierre Attila, Újdonságok