LÉLEK ÉS VILÁGEGYETEM – NÉHÁNY KULCSMONDAT

LÉLEK ÉS VILÁGEGYETEM – NÉHÁNY KULCSMONDAT

GRANDPIERRE ATILLA:

KULCSMONDATOK A LÉLEK ÉS A VILÁGEGYETEM KAPCSOLATÁRÓL

Létezett egy eurázsiai ősműveltség, amelyben a lélek ép és ragyogó volt!

LÉTEZIK-E A LÉLEK? Ahogy a fizika elismeri a fizikai erők létét akkor is, ha senki nem látott még fizikai erőt, ugyanúgy elismerjük azt is, hogy az élőlények esetében az érzések és a gondolatok a belső mozgatóerők.

A csillagok közötti űrt éppúgy érzések és gondolatok töltik ki, mint szervezetünkben az atomok közötti teret.

Lelkünk a Világlélek földi űrruhánkban lakó érzékszerve.

CSELEKVŐ ÉLETSZERETET!

Amíg a fogyasztói társadalomban a siker, pénz és hatalom áll a törekvések központjában, a lélek világában a boldogság, a szépség, a maradandóan értékes élet a cél.

Érzelmeinknek egyetemes alapja van: az életösztön, és az életösztön természeti erő. Egyetlen kozmikus életelv létezik, és ez azonos a lelkünk mélyén folyamatosan ható életösztönnel.

A lélek valóságát az igaz, a Természetnek, a valóságnak megfelelő érzéseink adják.

A lélek alapja az örök élettörvény: tégy meg minden nap minden Tőled telhetőt életed felfedezéséért és minél szebb, minél teljesebb ragyogásáért!

A Kína, India és Mezopotámia előtti eurázsiai magasműveltségben lélek és tudat, ember és társadalom összhangban élt a Természettel!

Firdauszi világhírű iráni eposzában, az ősi népemlékezetre támaszkodó „Királyok könyvé”-ben turáni népnek nevezi az Irántól északra élő, az irániakkal évszázadokon át háborúban álló népet népet. Irántól északra található a Turáni-alföld, ahol éppúgy a turáni és pamíri embertani típus a legjellemzőbb, mint a Kárpát-medencében. Ennek a jogarakkal temetkező, őseit tisztelő és nekik kurgánokat építő, a közlekedést a ló és a kocsi felfedezésével forradalmasító, pentaton népzenéjű, lenyűgöző aranyművességű, nő-tisztelő, Természet-tisztelő, természetvallást követő lovasíjász népnek az utódai népesítették be az eurázsiai síkságot a következő évezredeken át, és ezt a turáni népet nevezik a mai tudósok iráninak.

A modernitás erkölcsi felfogása a fényűzést, az élvhajhászást, a csalárdságot s a kapzsiságot állította a társadalom céljául.

A modernitás előtti emberiséget az egyenesség, a becsületesség és a tisztaság jellemezte.

Az eurázsiai ősműveltséget az államszervezés, a tudományok, a mesterségek, a filozófia, a vallás terén a ma ismertnél magasabb szintű tudás és életbölcsesség jellemezte.

Évmilliókon át Eurázsia népességének alapvető lelki-szellemi beállítódottsága és fejlődése magasabb szintű és emberibb volt, mint a rákövetkező modern társadalomé. Az igazságot, az életet és a tudást sokkal jobban megbecsülték, mint manapság.

Az egyetlen vallás, amely a természetismerettel természetes egységet alkothat, a Természetvallás. Ehhez azonban rendkívül mélyreható Természet-ismeretre van szükség, olyanra, amely képes eljutni a Természet mélyén élő Világlélek felfedezésére.

Az ember a természetes, éplelkű emberek társadalmának megteremtésére hivatott.

A lélek-központú ősműveltség évmilliói alatt a Természet lelkének megismerése csodálatos méreteket öltött.

Könyvünk különleges vállalkozás arra, hogy segítséget adjon saját lelkünk kiszabadítására a modern elidegenítő látásmód szemellenzői közül.

A modern ember rendszerint „nem veszi komolyan” a népmese varázslatos elemeit, mert ezek már hiányoznak a modern világból.

A népmesei elemekben és ezek kapcsolataiban azonban rendszer és logika rejlik.

Minden élőlény egyetlen életközösség része!

Az örök és boldog élet az ember számára a földi életben is átélhető, és puszta átélése is gyógyító erővel bír.

Az ősi, természetes, életszerető társadalom mibenlétének megértése óriási jelentőségű annak a társadalomnak a számára, amelynek megépítése az emberiség előtt áll.

Nem hagyhatjuk, hogy a bennünket önmagunktól és a Természettől elidegenítő társadalmi törvényeket saját belső világunkban is érvényesnek, sőt kizárólagosnak tartsuk, mert belső világunkban uralkodó érzésekért és gondolatokért teljes mértékben mi vagyunk a felelősek.

Ha belső világunkban teret adunk az életszerető, élet-tisztelő értékeknek, a népmese világában élő örök értékeknek, akkor indulhat el belülről egy olyan építkezés, amely majd a külvilágban, a társadalomban is ezeket a törvényeket fogja érvényre juttatni.

Könyvbemutató: dec. 16, 17 óra, Püski Könyvesház, Krisztina körút 26.

https://www.facebook.com/events/592559967598848/

universe-deep-emotions

/ Egyéb, Egyéb, Lélek és Világegyetem, Újdonságok