Könyvbemutató – Lélek és Világegyetem, dec. 16, péntek, 17 óra, Püski Könyvesház!

Könyvbemutató – Lélek és Világegyetem, dec. 16, péntek, 17 óra, Püski Könyvesház!

Könyvbemutató – Lélek és Világegyetem, dec. 16, péntek, 17 óra, Püski Könyvesház, Budapest, I. Krisztina krt. 26, 1013
Telefonszám: (1) 214 3905

A szerzővel frissen megjelent könyvéről beszélget: Püski István

Grandpierre Atilla: Lélek és Világegyetem – A lélek újjászületése. 2016, Titokfejtő Könyvkiadó, 2500 Ft. http://www.grandpierre.hu/site/lelek/

Léleképítő életfilozófia, felvillanyozó jövőkép, feltáruló őstörténelem és ősvallás, részletes kép a lélek eszmetörténetéről, dokumentumok, korabeli források alapján.

Merj élni lelked teljes mélységével, ha kedves az életed!

Mire jó a pénz, a siker, ha lelkünk mélyén valami nincs rendben, ha ifjúságunk lelke úgy érezné magát felnőttkorunk érzésvilágában, mint egy kísértet egy újonnan épült panellakásban? A lélek varázsereje abban rejlik, hogy életünket, ha élünk vele, valami különös többlettel ajándékozza meg, szépséggel, együttérzéssel, társakkal, gyógyító erejű, titokzatos sorsközösséggel. Életfontosságú észrevenni, hogy a lélek, a lelki épség és szépség a legértékesebb kincsünk az életben. Az elmúlt évszázadokban azonban a lélek leértékelődött, egyre nő az elidegenedés önmagunktól és a Természettől. Az emberiség történelmi jelentőségű eseményei ma a lélek színterén zajlanak. Minden tudás közül a legfontosabb az élnitudás. Könyvünk útikalauz az elidegenedés megértéséhez és legyőzéséhez, lelkünk teljes fényének felfedezéséhez, feltárja a lélek tiszteletének több mint 7000 éves eszmetörténetét, megvilágítva az elidegenedés legyőzéséhez vezető utat. Eközben fény derül az emberiség rendkívüli múltjára, az ősi bölcsesség, a Természet-vallás és a legújabb tudományos eredmények megdöbbentő, részletekbe menő egyezéseire. Ez a könyv azért íródott, hogy megalapozza a lélek újjászületésének korszakát.

Mezopotámia, Kína és India előtt létezett egy eurázsiai magasműveltség, amelyben a lélek és a tudat, az ember és a társadalom összhangban élt.

A lélek alapja az örök élettörvény: tégy meg minden nap minden Tőled telhetőt életed felfedezéséért és minél szebb, minél teljesebb ragyogásáért!

TARTALOM
I. RÉSZ – A LÉLEK, A TUDAT ÉS AZ ÖNAZONOSSÁG
A lélek az ember legnagyobb erőforrása ……………………….. 9
Lélek és Természet …………………………………………………….11
Életünk helyreállítása ……………………………………………….. 14
Létezik-e a lélek? ……………………………………………………. 16
Mi a lélek? ……………………………………………………………… 17
A lélek alapvetően természeti erő ………………………………. 19
Lélek és Világegyetem kapcsolata ………………………………22
Igaz-e az , hogy az ember = tudat + anyag? ………………….23
A lélek varázsereje …………………………………………………… 24
Az elidegenedés legyőzése ………………………………………..25
Az elidegenedés előtti emberiség ……………………………….27
Beépült műhold ………………………………………………………..30
Életvezetésünk és az autóvezetés összevetése ……………… 31
A kozmikus életelv nyomai az ókori kultúrákban …………. 33
A kozmikus életelv a legújabb tudományos
eredmények alapján ………………………………………………….. 36
Életfeladatunk, az elidegenedés legyőzése …………………. 43
Az ősi emberről akotott képünk helyreállítása ……………… 44
Létezett-e az igazi, emberi boldogság kora, az Aranykor? …..50
A vallástörténelem szerint a mágikus vallás több,
mint 3 millió éves …………………………………………………….. 52
Az emberiség többmillió éve beszél ………………………….. 56
Az emberiség fejlődésének hajtóereje ………………………… 58
Az ember valóságos és képzelt önazonosságának
eltérése az emberiség legnagyobb kisiklása ………………… 61
Öntudatunk tevékenységének számszerű becslése ………… 64
Lelkünk tevékenységének számszerű becslése ……………… 65
Meddig éltünk így, és mióta? …………………………………….. 69
Az önazonosság különössége …………………………………….. 70
Önazonosság és fejlődés …………………………………………… 75
II. RÉSZ – LÉLEK AZ EMBERISÉG ŐSI VILÁGÁBAN
Lélek és világfelfogás ……………………………………………… 81
A lélek eredeti létmódja: a mágikus világfelfogás ………… 84
Lélek és animizmus ………………………………………………….. 89
Az ősi lélekvallás egyik változata:
a lélek mint egyéni szellem ……………………………………….. 91
Az ősi lélekvallás másik változata:
a lélek mint kozmikus életelv ……………………………………. 92
Az ősi lélekvallás két változata
egységes egészet alkot …………………………………………….. 102
Történelmi háttér ……………………………………………………. 103
Az eurázsiai műveltség ősvallása: a Természetvallás ……114
Az emberiség ősvallásának alapélménye:
a Természetvallás jellemzői …………………………………….. 123
A Természetvallás a lélek épségének,
eredeti teljességének alapja ……………………………………… 125
A Természetvallás az öntudat és a
lélek
összhangjának alapja ………………………………………………. 126
Természet Anya és az Ember …………………………………… 127
Az Anyaistennő-tisztelet 35 ezer éve ………………………… 129
Természet Anya és Boldogasszony …………………………… 130
Tündér Ilona a trójai háború korában ………………………… 132
Természetvallás, magyar népmese és tündérvallás ……….133
A tündérvallás a mágikus Természet-vallás továbbélése .. 134
Tündérország és a Világfa ……………………………………….. 136
A mágikus világlátás világképének helyreállítása
a népmesék segítségével …………………………………………. 137
Eurázsia ősi hagyományainak legfőbb jelképe:
a Világfával azonos Életfa …………………………………………145
A népmese és a valóság …………………………………………….147
A magyar népmesevilág egyedülálló gazdagsága …………152
Az ősi eurázsiai néphagyomány a Kalevalában ……………153
Természetvallás és a valóságról alkotott teljesebb kép ….155
III. RÉSZ – A LÉLEK AZ ESZMÉK VILÁGTÖRTÉNETÉBEN
A LÉLEK ESZMÉJE AZ ÓKORBAN
A lélek eszméje az ókori Kínában ………………………………161
Hindu nézetek a lélekről. Prana. ……………………………………165
Egyiptom: a lélek és a csillaglélek. ………………………………. 166
Mágikus rendszer Nyugat-Ázsiában
és Délkelet-Európában. Orfeusz. A lélekvallás
legázolása………………………………………167
Az ókori görögök nézetei a lélekről ………………………………. 168
Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás,
Ficino, Newton, Cheyne a lélekről …………………………….174
Kitölti-e a „valami” az egész világot,
vagy éppúgy hozzátartozik a „semmi” is? …………………..179
Két világkorszak küszöbén ………………………………………..183
A posztmodern tudomány felfedezése:
az élő kvantum-vákuum ……………………………………………185
A premodern és a posztmodern tudomány
nézeteinek összevetése ……………………………………………. 186
Az ősi bölcsesség váratlan beigazolódása…………………….189
ÖSSZEFOGLALÁS …………………………………………………….. 193 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS………………………………………. 197

Kapcsolódó interjú:
http://preshaztarsasag.wixsite.com/preshaz/hungary