Az ördög apostolai – hangjáték Kolozsvári Grandpierre Endre Zrínyi-regényéből

Az ördög apostolai – hangjáték Kolozsvári Grandpierre Endre Zrínyi-regényéből

“Az ördög apostolai” címmel 15 részes hangjáték készült Kolozsvári Grandpierre Endre azonos című
Zrínyi-regényéből!
A Kossuth Rádió (M1) sugározza nov. 21-én 21:42-22:00 között!
Rádiószínház – Az ördög apostolai – 15/1. Rész
2014gkeazordogcimlap1
Grandpierre K. Endre „Az ördög apostolai” című ihletett, megindító könyve a kritikák szerint „A három legzseniálisabb magyar történelmi regény egyike”, és „kötelező olvasmány kellene legyen”. Gróf Zrínyi Miklós ifjúsága. A végvári élet, a mindenre elszánt hajdúk, az „ördög apostolai” embert faragó, fordulatos élete. „Az ördög apostolai minden ízében felülmúlja a hasonló témájú alkotásokat”. A magyarság sorsregénye! Egy évszázadban csak egy ilyen mű születik.

felemeléséhez, amelyet Zrínyi tett meg, úgy, ahogy ez a könyv bemutatja. Ajánljuk ezt a kiemelkedő művet mindenkinek, aki szereti a magyar történelmet, a felemelő, emlékezetes regényeket.

„Mióta az ág megcserdült s kizöldült a mező, nemcsak Zrínyi vitézei járták és bújták a környező nádasokat és erdőségeket a törökre lesve, hanem a kanizsai török vitézek is ott lappangtak a magyarok utait, mozdulásait fürkészve, s török, magyar egyaránt áthatott a vágyakozás és reménység, hogy előbb-utóbb sikerül lecsapni az ellenségre. Már hetek óta folyt ez a fortélyos bújósdi, ez az izgató harci játék…”—Grandpierre K. Endre történelmi regényének főhőse a fiatal Zrínyi Miklós,—aki állandó harcban áll a törökkel, s egyre inkább megérti, hogy nem csupán a maga birtokait, a maga várait kell megvédenie, hanem az egész országot. A végvári élet soha nyugtot nem adó hétköznapjait, Zrínyinek és mindenre elszánt hajdú vitézeinek, „az ördög apostolainak” életét nagy megjelenítő erővel, szép költői nyelven mutatja be Grandpierre K. Endre. A kritikák szerint: „Az ördög apostolai minden ízében felülmúlja a hasonló témájú alkotásokat”, „a legjobb magyar történelmi regények közé tartozik”, „kötelező olvasmány kellene legyen”, „a három legzseniálisabb magyar történelmi regény egyike”.

***

Újra megjelent Az ördög apostolai!

Csaknem fél évszázad elteltével újra a a polcokon várja a történelem szerelmeseit Grandpierre K. Endre könyve, mely a kritikák szerint a három legzseniálisabb történelmi regény egyike. A kultikus könyv főhőse a fiatal Zrínyi Miklós,—aki állandó harcban áll a törökkel, s egyre inkább megérti, hogy nem csupán a maga birtokait kell megvédenie, hanem az egész országot. A könyv minden fejezete megindító, nem egyszer katartikus élményt nyújt. A végvári élet soha nyugtot nem adó hétköznapjait, Zrínyinek és mindenre elszánt hajdú vitézeinek, „az ördög apostolainak” életét nagy megjelenítő erővel, szép költői nyelven mutatja be Grandpierre K. Endre. A könyv szereplőinek szívmelengető ábrázolása, a cselekvő hazaszeretet, az emberi példamutatás alkalmasak arra, hogy minden olvasóval megszerettessék a magyar történelmet. Az új kiadást Barcsik Géza illusztrációi gazdagítják. Az ördög apostolai a magyar irodalom egyedülálló értéke, az Egri csillagok-hoz hasonlóan ott a helye a magyar köztudatban.

Az ördög apostolai
A Lánchíd Rádió műsora, 2014

– Ez a könyv az “Egri csillagok” mellett a magyar történelmi regények egyik legkiemelkedőbb példája. Egy olyan egyedülálló könyv, amiről azt írták, hogy minden ízében felülmúlja a hasonló alkotásokat. Úgy gondolom, hogy hozzá kell tartozzon a magyar köztudathoz, ugyanannyira, ahogy az Egri csillagok hozzátartozik a magyar történelmi tudathoz, ennek ugyanolyan lényeges része kell legyen a Zrínyi Miklós ifjúságát bemutató “Az ördög apostolai” is.
– Kik azok az “ördög apostolai”?
– Az ördög apostolai a hajdúk ebben a könyvben. Ezek a hajdúk igazából a magyar nép őserejét, az igazság-szeretetét, hazaszeretetét, az igazság győzhetetlen eejét képviselik. Itt Jász Vendel az “ördög apostolainak” a vezetője, akiket az ördög apostolainak neveznek, mert olyan felfordult világ van már akkor, egy kicsit olyan, mint ma. A végvári vitézeket sem nézik jó szemmel, azt, hogy védik a hazájukat, és nagyon sok igaz magyar ember elbujdokolásra kényszerül, és közülük kerülnek ki a földönfutó hajdúk, akiket már csak a szabadságszeretet, az igazságszeretet és a megélhetés kényszere tart életben.
– Milyen állapotokat talált itthon a hazatérő ifjú Zrínyi Miklós?
– Nagyon elgondolkodtató az olvasó számára, hogy mennyire hátborzongató az a Magyarország, amely Zrínyi Miklóst fogadja. Itt egy olyan országot talál, ahol azok a főurak, akik a Zrínyieknek köszönhetik a fölemelkedésüket, akiket a Zrínyiek hozzájárulásával tettek meg a gyámtanács tagjainak, ezek visszaéltek a hivatalukkal, a saját hasznukra fordították a Zrínyi birtok javadalmait, amíg a két Zrínyi gyermek felnőtt. Az egész ország hasonló állapotok között romlik. A főurak nem a hazájuk szolgálatával vannak elfoglalva. Egy ilyen országba érkezik meg Zrínyi. Rászakad hirtelen a nagy remények helyett egy olyan gondtömeg, amelyben rendet kell teremtenie, a saját uradalmán, a Zrínyi birtokon. És Zrínyi rájön, hogy ez nem megy anélkül, hogy az ország viszonyait rendbe hozza. Ebben ért el Zrínyi rendkívüli sikereket, és végül ez vezetett el a halálához, amelynek ma van a 350. évfordulója.
– Zrínyi élete egy olyan felemelő példa, amelytől az ember rákényszerül arra, hogy az életének mozgatórugóit megértse, ügyeit rendbe hozza, felemelje, és összefogjon azokkal az emberekkel, akikkel előbbre tudja vinni az élet fenntartásának és a közösségi létfenntartásnak az ügyét. Ebben Zrínyi olyan módon állt helyt, hogy az rendkívüli erejű, és példaképül szolgálhat mindenkinek, aki ma Magyarországon, a világban elgondolja a saját és az ország sorsát.
– Ebben a könyvben nagyon erősen kidomborodik, hogy amikor Zrínyi hazatér éppen a felnőttkor küszöbén olaszországi tanulmányútjáról, óriási kincseket hoz. A türelmetlen, tettvágytól égő Zrínyi Péter faggatja, miféle kincseket hoztál? Miklós megmutatja, miféle kincseket hozott a ládákban. Kinyitja fedelüket, és Péter látja: könyvek, könyvek, könyvek. Utána egy nagyon izgalmas, maradandó, emlékezetes párbeszéd zajlik le a vitézi tettekre éhes Péter és a bölcsebb, megfontoltabb Miklós között arról, hogy miért igazán olyan életfontosságúak a könyvek.
– Minden alkalommal, amikor újraolvasom, elképedéssel tapasztalom a frissességét, hogy mennyire újat tud mondani negyedik-ötödik-hatodik újraolvasásra is. Esténként amikor a családnak felolvasok egy-egy 10-15 oldalas fejezetet, ami épp megteszi esti mese helyett. Sokszor az volt az érzésem, hogy egy évszázadban egy ilyen könyv születhet, mert itt valami isteni kezek működhettek közre, hogy ennyire találóak, megragadóak ezek a jellemek.
– Zrínyiben egy olyan embert látok, aki szenvedélyesen élni akarja az életét, tele életvággyal, izzó hazaszeretettel, és megvan hozzá a rátermettsége, lényeglátó képessége, hogy ezeket a nagyszerű terveket valóra váltsa.
– A könyvet a Titokfejtő Könyvkiadó adta ki. Ezt Édesapám alapította, mert a Zrínyi meggyilkoltatását bebizonyító könyve megjelenése után feketelistára került, betiltották, nem jelenhettek meg további művei.
– Hátborzongató, hogy abból a leszoríttatásból, nihilizmusból, amelybe a mai világban az emberek milliárdjait taszítják, ki lehet törni. Ebben ez a könyv óriási erőt tud jelenteni számunkra, az emberi mivoltunkra való olyan rácsodálkozással tölt el bennünket, annyira megindító ennek a könyvnek minden egyes fejezet, hogy fényében újragondoljuk az életünket, tennivalóinkat a Földön. Milyen nagyszerű csoda az, hogy közvetlenül láthatjuk és átélhetjük azt, hogyan élt Zrínyi, hogyan éltek és éreztek a hajdúk! Milyen csoda, hogy így, Zrínyi módra is lehet élni, hogy ki lehet törni! Ez a könyv erőt adhat ahhoz, hogy bármilyen helyzetben helyt tudjunk állni.