Karácsony magyar eredete – előadás a Loyola Café-ban

Karácsony magyar eredete – előadás a Loyola Café-ban

https://www.facebook.com/events/772767352786682/, 2014. december 17, 18:30, Loyola Café, 1085 Budapest, VIII. Horánszky u. 20
Csillagászként a Világegyetemet szerettem volna megérteni. Több évtizedes kutatómunkával sikerült eljutni a Világegyetem lényegének megértéséig. A Világegyetemet nemcsak fizikai, hanem biológiai és pszichológiai természettörvények is irányítják. A fizika az anyag, a biológia az élet, a pszichológia a tudat tudománya. A végső valóság tehát az anyag, az élet és az öntudat egysége. Az összes természettörvény levezethető három első elvből, az anyag, az élet és a pszichológia első elvéből. E három első vagy alapelvből kiemelkedik az élet elve, mert az élet elvéből levezethető az anyag elve, és az öntudat elve az életelv segédeszköze, az életelv alkalmazásakor az életelvet értelmezi az értelem által kiválasztott összefüggések között. A Világegyetem legvégső lényege tehát, hogy él.
Az Élő Világegyetem jelképe a Világfa. Ha felnézünk az égre, a Világfa ágai nem láthatók, de láthatók az ágai végein ragyogó csillagok. Ha köszönteni akarjuk az Élő Világegyetemet, el kell készítenünk a Világfa földi mását, és ágai végére ragyogó pontszerű fényeket kell tennünk. Amikor idáig jutottam csillagászati elmélkedéseimben, kirajzolódott előttem a karácsonyfa…eredeti eszméje. Nyomába eredtem, és az eredmény a Karácsony című könyv. Karácsony ünnepe rendkívüli titkok sűrűjébe vezet, váratlan tények özöne tárul fel, világvallások titkai oldódnak meg, s mind közül a legnagyobb, az emberiség ősi világvallása bontakozik ki előttünk.
És még ennél is sokkal több. Az emberiség rendeltetése és jövője a Mindenségben.

Kborító15