Bauer Ervin és az Élő Világegyetem

Bauer Ervin és az Élő Világegyetem

Az Élő Világegyetem – út az emberiség jövőjéhez

Grandpierre Atilla előadása az Eötvös10 Kulturális és Közösségi Színtéren, Bp. VI. Eötvös u. 10, 2013. okt. 21, hétfő, 18:30

BauerGreyscaleJavJo

http://www.eotvos10.hu/eotvos10/index.php/programok/ismeretterjeszto/item/42-az-elo-vilagegyetem

“Ha végül is sikerül megtalálnunk a teljes, egyesített elméletet…Akkor pedig mi mindannyian, tudósok, filozófusok, hétköznapi emberek együtt boncolgathatjuk: miért létezünk, mi és a világegyetem. Az emberi értelem leghatalmasabb diadala lesz, ha erre a kérdésre választ találunk – mert akkor megismerjük Isten gondolatait” (Stephen W. Hawking: Az idő rövid története. 1989, Maecenas, 177. oldal).

Hawking csak a fizikai kölcsönhatásokat egyesítő elméletre gondolt. Az élet egzakt tudományának megalkotója, Bauer Ervin a fizika egészét magában foglaló elméleti biológia megalkotását alapozta meg, az anyag és az élet egységes tudományát. Bauer Ervin munkásságának első felfedezője, Borisz Petrovics Tokin, biológus, a leningrádi Állami Egyetem professzora könyvet írt „Az elméleti biológia és Bauer Ervin munkássága” címmel (Tokin 1965). Ebben Tokin megállapította, hogy Bauer álma az elméleti biológiáról hasonló Einstein álmához a fizika egyesítéséről egyetlen egyenletben, amelyből minden fizikai jelenség leszármaztatható. Amíg azonban Einstein (és Hawking) nem tudta valóra váltani álmát, Bauer Ervin sikerrel járt, megtalálta az elméleti biológia azon alapegyenletét, alapelvét, amelyből minden alapvető életjelenséget képes volt leszármaztatni. Bauer Ervin nagyszabású elméleti biológiai munkássága jóval megelőzte a ma élő világhírű biológusokat – áll Tokin professzor könyvének ismertetőjében.

Ha a fizika egyesítését a fizikus az emberi értelem leghatalmasabb diadalának gondolja, akkor a biológia egységes tudományának kifejlesztésére szavakat sem lehet találni, csak annyit, hogy mind átfogó voltában, mind emberi értékrendszerében, mind az élet és a Természet megbecsülésében az Élő Világegyetem világképe összehasonlíthatatlanul felülmúlja a fizikai világképet. Ha jól meggondoljuk, az Élő Világegyetemre eszméléssel maga az ég zuhan a tudatunkba.

Mellékletek:

Boris P. Tokin 1965-ben megjelent könyvének fülszövege

Müller Miklós 2005-ben a Hungarian Quarterly-ben megjelent cikkének első oldala, a vonatkozó rész sárgával kiemelve (teljes cikk: http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/hq/2005/123-131.pdf).

Bauer Ervin egyetemista korában – fénykép

TokinBauerFulszoveg Muller2005BauerEinstein