Az Élő Világegyetem Könyve. Előadás és beszélgetés Lőrincz Gabriellával.

Az Élő Világegyetem Könyve. Előadás és beszélgetés Lőrincz Gabriellával.

Az Élő Világegyetem Könyve – a szerző előadása. Beszélgetőtárs: Lőrincz Gabriella. 2013. november 8, 18:00, Szentendre, 

P’Art Mozi
2000 Szentendre, Duna-korzó 18.
Telefon: 26/777-010
E-mail: partmozi@upcmail.hu

Lőrincz Gabriella, a nagy sikerű “VILÁGOKON ÁT. Barangolás a metafizika birodalmában” című film-sorozat létrehozója

A Nap minden más élettelennek tekintett testtől eltérően saját magától változik, saját tevékenysége van, ez a naptevékenység.

Mindig is élőlénynek tekinttettem a Napot, elkezdtem hát vizsgálni egy olyan szempontból, amiből még modern tudós nem vizsgálta.

Nyomában egy új tudományos kutatási irány bontakozott ki. Ennek köszönhetem, hogy fél évre meghívtak a kaliforniai Chapman Egyetem vendégprofesszorának.

Ennek nyomán olyan izgalmas kérdésekkel foglalkozunk, mint például:

Milyen titkokat rejt a Világegyetem életünk lényegére vonatkozóan?

És:

A leeső kő tudása

Honnan tudja a szél, hogyan kell fújnia? Honnan tudja a leejtett kő, hogyan, miféle pályán, milyen sebességgel kell leesnie? Hiszen élettelen kő létére  nem lehet tudomása a természettörvényekről! És ha lenne is, hogyan lehet arra is képes, hogy ezeket a hatásokat értelmezze, sőt, hogy ezeknek a hatásoknak megfelelően alakítsa viselkedését? Manapság az emberiség felfogásában ez a tény egyszerűen nyers tényként merül fel, amelyet el kell fogadni anélkül, hogy megérthetnénk végső mozgatórugóját. De ezek a végső mozgatórugók azok, amiken minden alapszik, amiken egész világfelfogásunk múlik. A helyzet valójában igenis értelmezésre szorul, éppen azért, mert mélyreható kérdésről van szó. Azt is elfogadhatjuk kész tényként, hogy a Nap forog a Föld körül, ahogy sokan el is fogadták. A tudomány, az emberiség fejlődése mégis azt igényli, hogy rákérdezzünk a mégoly szilárd tények mögött rejlő mozgatórugókra, okokra is. Így történt a Nap Föld körüli forgása esetében is, és a mélyebb megértés egész világképünket alapvetően kifordította kereteiből. Lehet, hogy a leeső kő tudása mögött is hasonlóan mély fordulat rejlik?

 

Mit ad a Világegyetem élő mivoltának eszméje az élet és halál, a zene, a szerelem, a tudomány és a társadalom megértéséhez?

https://www.facebook.com/events/523355634404785/

elo-vilagegyetem-2012-konyv-borito