Origin of Cellular Life – Biosemiotics

Origin of Cellular Life – Biosemiotics

Megjelent a Biosemiotics folyóiratban az élet eredetéről alkotott új elmélet:

The Origin of Cellular Life and Biosemiotics

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12304-013-9173-9

Letölthető itt:

Grandpierre2013OriginOfLife

És itt:

http://www.academia.edu/2701988/The_Origin_of_Cellular_Life_and_Biosemiotics