A csillagok világa és az ember

A csillagok világa és az ember

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Független Pedagógiai Intézetben 2007. október 9-étől, keddenként 17.00 órakor az emberiség boldog jövőjének tudományos megalapozását elsőként bemutató előadás-sorozat indul

A csillagok világa és az ember. Az emberiség boldog jövőjének megalapozása az átfogó természettudomány segítségével” címmel. Előadó: GRANDPIERRE ATTILA, csillagász-író, kandidátus

 

Október 9, 17:00 Miért fontos a csillagászat az emberiség számára?

A természettudomány végső célja az emberiség boldogulása. Hogyan hozható létre az emberiség boldog jövőjét megalapozó természettudomány? Életünk végső alapja a Világegyetem. A természettudomány világképe a tudomány hajtómotorja. A Világegyetemről kialakított képről kimutatták, hogy a civilizáció legfontosabb meghatározója. A Világegyetem a tudomány, a művészet és a vallás végső alapja és célja. Velünk született képességeink felmérése. A Világegyetem képességeinek felmérése. Hogyan segítheti a Világegyetemben rejlő lehetőségek felmérése a bennünk rejlő képességek kibontakozását? Az emberiség kozmikus távlatainak ismertetése.

Október 16, 17:00 Hogyan lehet kialakítani az egységes természettudományt, a fizika és a biológia egységes világképét?

Minden korban minden ember képes arra, hogy alapvetően helyesen tájékozódjon a világban. A világ észlelhető jelenségekből álló felszíne mögött húzódik meg a törvények világa. A fizika összes alapvető törvénye a legkisebb hatás elvére vezethető vissza. A biológia alapvető elve az életelv. Az életelv a legnagyobb hatás elve. A fizika és a biológia egyetlen ép egységes egészet alkot, amelynek értelme és rendeltetése van, és életünket megvilágító mondanivalója a ma embere számára.

November 6, 17:00 A komplexitás alapvető mérőszámai.

A kör lerajzolásához szükséges információ kétféle megközelítésben. Mennyi információra van szükség, ha egy kört látványának leírása alapján akarunk megrajzolni? És mennyivel kevesebb információra van szükség, ha felismerjük a kör matematikai eszméjét? A komplexitás leíró és értelmi mérőszámai. A biológiai komplexitás alaptípusai: a leíró (morfológiai) és az értelmi (algoritmikus) komplexitás. Hogyan érthető meg a genetikai komplexitás lényege? Hogyan jellemezhető a sejtek biokémiai reakcióinak meghatározásához szükséges információ? Hogyan jellemezhetjük az élet komplexitását? Hogyan jellemezhetjük a Nap, a Világegyetem komplexitását? Mi a komplexitás jelentősége életünk számára?

November 13, 17:00 Kozmikus életformák a Világegyetemben.

A kozmikus élet szerepe életünk megértésében. Mi az élet legalapvetőbb tulajdonsága? Élőlény-e a Nap? Honnan ered a naptevékenység? Plazma-életforma a Világegyetemben. Kozmikus civilizációk matematikai nyomai a fekete lyukak sugárzásában. Az Ember helye az élő Világegyetemben. Komplexitás az élő Világegyetemben. Az életelv az érzések felemelő világtörvénye. Hogyan teremthetünk kapcsolatot a bennünk élő Világegyetemmel?

November 20, 17:00 Hogyan alakíthatunk ki egységes és átfogó, tudományosan helytálló képet a Világegyetemről?

A külső érzékszerveinkkel tapasztalható világ: az anyagi világegyetem. A fizikai világegyetem kozmológiai modelljének alacsony algoritmikus komplexitása. A biológiai világegyetem algoritmikus komplexitása még nem ismert. Belső világunk matematikai és logikai alapjai. A teljesebb, természeti logika felfedezése. A matematikai világegyetem valósága és komplexitása. A természeti logika világegyeteme. Miért képes az emberi logika megfelelni a világ logikájának? A Világegyetem végső alapja és a bennünk élő erkölcsi érzék kapcsolata.

November 27, 17:00 Az ember alapvetően kozmikus lény

Hogyan építhetjük életünket végsőkig biztos, felemelő alapokra? Az individualizmus és az egyén viszonya a mai világban. Mit jelenthet számunkra az egyéni és a közösségi élet? Mihez köti a mai nyugati ember önazonosságát? Miért idegenedett el a nyugati ember önmagától? Hogyan lehet egy felszabadító, mélyebb és teljesebb önazonosságot kialakítani? Mióta ember az ember? Mitől ember az ember? Mióta beszél az ember? Milyen társadalomban élt az ősember? Létezett-e Aranykor? Miféle alapvető, biztos tényeket tudhatunk az Aranykorról? Hogyan segítenek az emberré válás titkai számunkra az emberré válásban? A nevelés célja: olyan érett személy kifejlődése, aki képes személyes, közösségi és kozmikus feladatait felismerni és képes felismert céljait megvalósítani.

December 4, 17:00 Az ősi csillagászati világkép. Az ősi emberiség világképe. Minden ősi társadalom kozmogónián alapszik. Az ember a Világegyetem része, de a Világegyetem egészét is magába foglalja. Az egységes, az embert is magába foglaló világképből természetesen adódik az erkölcsi törvény. A Világegészre vonatkozó világtörvények vonatkoznak a világrészre is. A belső Világegyetem törvényei belső kozmikus törvények. Az ősi emberiség képe a Világegyetemről. Az EGY eszméje. A természettörvény eszméje. Kozmikus jelenségek a növényvilágban. A növényi és állati világ elképesztő szellemi teljesítményei. Magasabb értelem az emberi szervezetben.

December 11, 17:00 A Nap élő természete és a magyar hagyomány. Nap-tevékenység. Napfogyatkozás. A Napfizika legújabb eredményei. A Nap magjának modellezése. A naptevékenység eredete. A Nap magjában uralkodó fizikai viszonyok kapcsolata a földi jégkorszakokkal. A New Scientist 2007-es cikke www.newscientist.com/article/mg19325884.500-suns-fickle-heart-may-leave-us-cold.html. A napfény hármas szerepe: világít, melegít, információt hordoz. Hologram a napfényben. A Nap az ősi magyar és egyiptomi mitológiában. Tündérek utazása a napsugárban.

December 18, 17:00 Az emberiség jövője és a Világegyetem. Az Ember és a Világegyetem. Kik vagyunk? Honnan jöttünk? Hová megyünk? Az élő Világegyetem jelene és jövője.  

A Világegyetem komplexitásának fajtái. Az emberi társadalom komplexitása. Az emberiség kozmikus távlatai. Kapcsolatfelvétel az emberiség első civilizációjával, a Nap és a Világegyetem kozmikus civilizációjával. Megdöbbentően részletes nyomok az ősi mitológiákban. Az átfogó természettudományos világkép működésének hatékonysága. Az életépítés matematikai szilárdságú tudományának megalapozása. Az emberiség Közös Szellemi Kincstárának kialakítása. Az emberiség jövőjének igazi, legátfogóbb, természettudományos távlatai.  Az emberiség felemelő, boldog jövőjének természettudományos alapjai.

Helyszín: Független Pedagógiai Intézet, 1027 Budapest, Frankel Leó u. 6. A Margit-híd budai hídfőjétől egy perc gyalog, a Batthyány tér felé, a Dunával párhuzamosan.

Részvételi díj: 1.000 Ft/fő

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Továbbá várunk minden javaslatot, kérdést az előadások témájához. Kérjük, hogy az Önök számára rendelkezésre álló módokon – hirdetőtábla, faliújság, szóbeli tájékoztatás, kapcsolataik révén és minden egyéb szóba jöhető módon – hirdessék meg, illetve adjanak hírt róla!

/ Elöadások