Grandpierre K. Endre és Grandpierre Attila: Atilla és a Hunok. (Tartalom)

Grandpierre K. Endre és Grandpierre Attila: Atilla és a Hunok. (Tartalom)

Grandpierre K. Endre

munkáinak és jegyzeteinek alapján írta: Grandpierre Attila

 

Atilla és a hunok

A szkíta–hun–magyar folytonosság

 

Napkút Kiadó

Budapest, 2006

 

TARTALOM

 

 

Előszó

I. A Kárpát-medence az újkőkorban és a rézkorban

I.1. A Kárpát-medencéből indult el a vonaldíszes kerámia, a földművelés, a házépítés Európába i. e. 5700 körül

I. 2. A rézkori Szkítia – körárkok, kőkörök, kurgánok, fémművesség

I. 2. 1. A körárkok a Kárpát-medencéből terjedtek szét

I. 2. 2. A kőkörök a Kárpát-medencéből terjedtek szét

I. 2. 3. A kőköröket világszerte a szkíták építették

I. 2. 4. Módszertani észrevételek a szkíta kultúra időhatárainak megállapításáról

I. 2. 5. Néhány újabb eredmény a szkíta, illetve hun időszak tágabb időhatárairól

I. 2. 6. A királyi jogarhordozók népe

1. összefoglalás

I. 2. 7. A rézkori Szkítia a Kárpát-medencéből népesült be

I. 2. 8. Stonehenge Íjász királya

I. 2. 9. Stonehenge és a harang alakú edények kultúrájának királyi népe

2. összefoglalás

I. 2. 10. Királyi mágus-csillagászok aranysüvegei

A szkíta süveg

I. 2. 11. Királyi mágus a germán és a skandináv mitológiában

I. 2. 12. Gót hagyomány a hun varázslónőkről

3. összefoglalás

Rövid összefoglalás

 

II. Kulturális folytonosság a Kárpát-medencében és rokon területein az őskortól napjainkig

II. 1. Elsődleges, alapvető kultúrajellemzők: azonos világkép és eredetmonda, népi összetartozás-tudat, önazonosság-tudat

II. 2. A szkíta eredetmonda

II. 2. 1. Az arany eke és az égő eke hagyománya

II. 2. 2. A házi tűzhely kultusza

II. 2. 3. A tűz őrzése

II. 2. 4. Az arany tisztelete

II. 2. 5. A tűz tisztelete

II. 2. 6. Az ivócsészék kultusza

II. 2. 7. A harci bárdok kultusza

II. 3. Az első tudomány: a csillagászat

II. 4. Matematika a Kárpát-medencéből

II. 5. Az ősi egységes világlátás és a szkíta–hun–magyar zenei kozmológia

II. 6. A szkíta társadalom alapvető és másodlagos jellemzői

II. 7. A szkíta kultúra korának becslése alapvető jellemzői alapján

II. 8. Az indoeurópai és szkíta népek hasonlósága és különbsége

II. 8. 1. Különbségek a szkíták és az indoirániak között

II. 8. 2. A szabadlélek ismertetése

II. 8. 3. Hasonlóságok a szkíták és az indoirániak között

Életünk és a varázslat

II. 8. 4. A szkíta-hun írásbeliség létének bizonyítékai

II. 8. 5. Szkíta–hun városok

II. 9. A hun–germán rokonság melletti érvek

II. 9. 1. Történelmi áttekintés

II. 9. 2. Genetikai bizonyítékok

II. 9. 3. Történeti és kulturális rokonsági elemek

 

III. A szkíta–hun népek világlátása, tudománya, vallása, művészete és szellemi öröksége. Mágusok és Napkirályok

III. 1. A mágus meghatározása. A mágus és sámán hasonlósága és különbsége

III. 1. 1. A sámán ismertetőjegyei

III. 1. 2. A mágus ismertetőjegyei

III. 1. 3. A sámánok és a mágusok összehasonlítása

III. 2. Mágusok és Napkirályok. A mágikus erő természeti erő

III. 3. Emberré válás és közösségi ünnepek

III. 4. A Nap mint törvényhozó

III. 5. A királyság eszméje a Napkirályság eszméjéből ered

III. 6. A királyi korona eredete

III. 7. A királyi trón eredeti jelentése

III. 8. A királyi jogar eredeti jelentése

III. 9. Magyar Napkirályok és a koronázási szertartás eredete

A magyar koronázási szertartás

III. 10. Volt-e a hunoknak királyuk?

III. 11. Sungiri lelet

III. 12. Volt-e a hunoknak mezőgazdaságuk?

III. 13. A pásztorok népe az ókor és az őskor királyi népe

III. 14. Napkirályság Egyiptomban

III. 15. A sárkányjelkép eredeti jelentése

III. 16. Hun Napkirályok a Föld uralkodói

III. 17. Eltemetett világkorszak: a mágikus kor

III. 17. 1. Mit tudunk magunkról?

III. 17. 2. Emlékezés a paradicsomi időkre

III. 17. 3. Ősemlékezetét vesztett emberiség

III. 17. 4. Az anyajogú társadalom bukása

III. 17. 5. A hatalom önállósodása

III. 18. 6. A patriarchátus kiépítése

III. 17. 7. A mágikus és a misztikus világszemlélet ellentéte

III. 18. Kik voltak a mágusok?

III. 19. A szkíta ősnép India északi részén

III. 20. A szkíta ősnép Kína délnyugati részén

III. 21. Hun mágus Kína megalapítója

III. 22. Szárnyas sárkány Amerikában

III. 23. A Védák közép-ázsiai eredete

III. 24. A Védák szerzői: India őslakói, illetve a rádzsputok szkíta ősei

III. 25. Az Upanisádok szkíta eredete

A lélek halhatatlanságának eszméje a szkítáktól ered

III. 26. Az Upanisádok kiemelkedő szerzője: Gárgi nevű szkíta mágusnő

III. 27. Varahamihira, a szkíta Mag bráhmin rend mágusa magyar eredetű nevet viselhetett

III. 28. Tartalmi és egyszersmind formai egyezés valószínűsége

III. 29. Zarathusztra neve is magyar szót rejt

III. 30. Hun királyok a Föld védelmezői

III. 31. A Föld uralkodói: a magyar mágusok

III. 32. Hogyan fedezhető fel a hunok világlátása?

III. 33. A hármas hármasság rendszere

III. 33. 1. Bevezető. A magyarázatelmélet követelményei

III. 33. 2. Első lépés: a jelenségek valóságától a törvények valóságáig

III. 33. 3. Második lépés: a törvényektől az első elvekig

III. 33. 4. Az első elvek jelentőségének felismerése

III. 33. 5. A hármas hármasság rendszere és az EGY

 

IV. Atilla országának történelmi előzményei

IV. 1. Atilla uralkodásának történelmi előzményei

IV. 2. A gótok eredete

IV. 3. Atilla és a gótok

IV. 4. Atilla és a frankok

IV. 5. Atilla és a kelták

IV. 6. A hunok helyzete Indiában Atilla kora előtt

IV. 7. A hunok és a dákok viszonya

 

V. Krónikák, hagyományok. A hun–magyar rokonság bizonyítékai

V. 1. Atilla és a hunok – kordokumentumok és a legújabb természettudományos eredmények tükrében

V. 2. Buda halála az alapdokumentumok tükrében

V. 2. 1. Jordanes változata Buda haláláról

V. 2. 2. Az Üngürüsz története magyar krónika változata Buda haláláról

V. 2. 3. Jordanes összevetve az Üngürüsz történetével

V. 3. Atilla halála

V. 3. 1. Priszkosz rétor

V. 3. 2. Jordanes

V. 3. 3. Marcellinus comes

V. 3. 4. Gyanús előjelek

V. 3. 5. Gyanús utójelek

 

V. 3. 6. Az idézett dokumentumok összevetése

V. 4. A felhasznált kordokumentumok értékeléséhez

V. 4. 1. Priszkosz töredékeinek felderítetlen rejtélyei

V. 4. 2. Ki volt Marcellinus comes?

V. 4. 3. Atilla halálának rejtélyét megoldották– Michael Babcock könyve

V. 5. Földalatti krónikáink különös története

V. 5. 1. Anonymus

V. 5. 2. Kézai Simon

V. 5. 3. Tarih-i Üngürüsz

V. 5. 4. Csíki Székely Krónika

V. 5. 5. Kassai Kódex

V. 6. Kik voltak a hunok? A mai állás jellemzése.          A hivatalos álláspont. A független álláspont

V. 6. 1. A hunok embertani és néprajzi szempontból

V. 6. 2. A magyarság eredete az új biológiai kutatások tükrében

V. 6. 3. Történetírók tanúsága

V. 6. 4. Régészeti nyomok

V. 6. 5. Nyelvi folytonosság: szkíta–jász–magyar. A hunok írásáról

V. 6. 6. A hunok gazdasági élete

Hun üstök

V. 7. Atilla nevének eredeti jelentéséről

V. 8. Mekkora volt Atilla országa?

V. 9. Atilla haderejének és népeinek létszámáról

V. 10. A catalaunumi csatáról

V. 10. 1. Jordanes változata a catalaunumi csatáról

V. 10. 2. A Tarih-i Üngürüsz beszámolója

V. 10. 3. Jordanes leírása összevetve az Üngürüsz történetével

V. 11. Magyar volt-e Hunor és Magor népe?

 

 

VI. A továbbélő hun örökség. Eltűntek-e a hunok?

VI. 1. Atilla hunjai tovább élnek a Kárpát-medencében

VI. 2. Atilla hunjai tovább élnek a Kárpát-medencében és a Dnyeper vidékén

VI. 3. Atilla hunjai által elindított események Közép-Ázsiában, Kínában és Indiában

VI. 4. Atilla Európa népeinek mondakörében és mitológiájában

VI. 5. A hunok erkölcsiségének Val d’Anniviers-ben fennmaradt bizonysága

VI. 6. Hová tűntek a hunok?

 

Irodalomjegyzék

Névmutató

Tárgymutató

Short summary

/ Grandpierre K. Endre, Könyvei