A Magyarok Istenének elrablása avagy a magyar faj nagy elárultatása

A Magyarok Istenének elrablása avagy a magyar faj nagy elárultatása

A Magyarok Istenének elrablása avagy a magyar faj nagy elárultatása [1993 – Titokfejtő Könyvkiadó (első kiadás)]

Borzasztó tájékozatlanság tudatlanság uralkodik nemzeti múltunk minden kérdésében. Hazugságok, titkok, átláthatatlan leple fedi előlünk igaz történelmünket.
Magyarok titkos története c. sorozatunknak előző, Királygyilkosságok c. kötetében a titkok halmaza között egy roppant különös eseményről számolunk be, Willermus apát cseléről, aki egy templomi falrésen át kileste Salamon király titkos tanácskozását a későbbi Géza (Magnus) király meggyilkolásának kiterveléséről s a résen át leselkedve nekünk is bepillantást engedett a történelem felszíne mögött folyó titkos cselekményekbe:
“Willermus vagy Vilmos apát, miután látta, hogy Salamon király bizalmas követeivel tanácskozásra állt össze, elrejtőzött valami kis zugolyban (talán gyóntató fülkében), ahonnan mindent jól láthatott és hallhatott: a fülkerésen át bekukucskált a tamplomban zajló tanácskozásba és az ő révén, általa, mintegy az ő szemén át, mi is bepillanthatunk történelmünk egy olyan titkos eseményébe, amelyet gondosan el akartak rejteni minden fül és minden emberi szem elől.” (i.m. 73.)
Jelen munkánkban hasonló titkos rést nyitunk olvasóinknak arra a rejtelmes, szemünk elől tökéletesen elfedett nemzeti tragédia hátborzongató háttértényezőire, amelyen a magyarság a X-XI. évszázadban átesett.

/ Grandpierre K. Endre