Aranykincsek hulltak a Hargitára

Aranykincsek hulltak a Hargitára

Aranykincsek hulltak a Hargitára [1990 Népszava Kiadó]

“a régiség iránt érdeklődő tudósoknak egész munkásságukat arra kellene fordítani, hogy amit a múlt homálya elborít, napfényre hozzák, a kétes dolgokat hitelt érdemlőkké tegyék, a meséknek véget vessenek s így a nép hírnevét nem annyira máshonnan koldulni, hanem itthon előbányászott emlékekkel öregbítség” – BÉL MÁTYÁS

Ez a könyv egy új sorozat, a Magyar titkok első kötete. Őseredetünkről mond merőben új dolgokat. Meghökkentőket is legtöbbünknek, hiszen az elmúlt évtizedekben mást tanultunk-tanítottak az iskolában. Nem ábrándos elképzelésről van szó, hanem az írott források és a történelmi tények elemzéséről és egybevetéséről – több évtizedes kutatómunka alapján. A Magyar titkok következő kötete Mátyás király titokzatos haláláról szól, egészen új megvilágításban láttatva az egykori dolgokat; ugyancsak megalapozott vizsgálódásokra építve.

/ Grandpierre K. Endre