HÉLIOSZ- Gondolatok a Napról, a Napistenről és az életünkről

HÉLIOSZ- Gondolatok a Napról, a Napistenről és az életünkről

Vak erők játéka az élet és a naptevékenység, vagy több ennél? A Héliosz könyv az első, amely felemelő választ talált erre a kérdésre.

Mi rejlik még a Napban azon kívül, amit a modern tudomány az elmúlt négy évszázadban feltárt?
Mi a Nap? Izzó gázgömb, ami magenergiát termel?
Igaz, annyira, mint az, hogy a kisbaba a környezetnél melegebb,
oxigént égető szénhidrát.
De jó nyomon van-e a tudomány, amikor megelégszik azzal, hogy
a Nap magenergiát termelő izzó gázgömb?
Csak annyira, mint az, aki azt gondolja, tudja, hogy a kisbaba nem több,
mint a környezetnél melegebb, oxigént égető szénhidrát!

A darwinizmus korszakváltást jelentett az életről gondolkodás történetében. A darwinizmus hatására az életről azt gondolják, nem több, mint anyagcsere és szaporodás. A HÉLIOSZ-elmélet megmutatja, hogy az élet sokkal több és minőségileg magasabb szintű valóság ennél. Az élet a szabad akarat és a kozmikus életelv egysége. Ha a HÉLIOSZ-elmélet beigazolódik, az emberiség újabb, ezúttal lélekemelő korszakváltás előtt áll!

Anaxagorász, Kopernikusz és Giordano Bruno után másképp látjuk a Napot, mint azelőtt.
Most itt az újabb fordulat. Ha beigazolódik a Nap élő mivolta, az emberiség újabb korszakváltás előtt áll.

Héliosz, az Én és az ego

Az ego a tanult „én”, a társadalom belénk ültetett irányító központja. Az elidegenedés a természetes Én és az ego közötti lényegi különbséget jelenti. A természetes Én a Kozmikus Én-ből fakad, a Nap-Én közvetítésével él és ragyog belső világunkban. A természetes Én alárendelése a fogyasztói társadalom irányító erőinek elidegenedésre vezet. A természetes Én, a Nap-Én és a kozmikus életelv lehetővé teszi, hogy önazonosságunkat emberi, természetes alapokra építsük, legyőzzük az elidegenedést. A természetes Én épségének visszaszerzése nyitja meg az utat az egészséges, elidegenedés nélküli társadalom felé.

A Nap a Természet zsenialitásának látható és érthető megnyilvánulása – mindezt megérthetjük, ha megértjük a naptevékenység mibenlétének a Természet legmélyében gyökerező természetét. Életünk a Természet zsenialitásának látható és érthető megnyilvánulásává válik, ha megértjük életünk mibenlétének a Természet legmélyében gyökerező természetét. A Héliosz elmélet mindkettőt lehetővé teszi.

A Nap a létteljességben él, boldogsággal telített életgazdagságban.

A növényi élet a Nap bűvöletében él a létteljességben.

A Nap az Élő Világegyetem gyermeke. Csíksomlyói Babba Mária minden porcikájából fény ragyog, karján szülötte, kisgyermeke, a kisded, akinek koronája van, mint a Napnak. ott ragyog az a Kozmikus Élet, ami elemi erejű, akadálytalanul, végtelen erővel izzó Élet.

BabbaMáriaHármas

Életünk során számtalanszor bukdácsolunk ide-oda, sok fölösleges kanyart teszünk meg. Lélekben és gondolatban leváltunk a Természetről, önállóskodunk, de a valóságban benne élünk a Természetben, és bennünk él a Mindenség. Fejlődésre ítélt magzatok vagyunk a Mindenség ölén, az elidegenedés, az Ember leválása a Mindenségről megszakítja az egészséges fejlődést, és a gyarlóság növekedésén át lassan a teljes életképtelenségre vezet. Ha a bennünk élő, izzó értelemre támaszkodunk, és hallgatunk a bennünk élő Nap-erő, az Élő Mindenség szavára, életünk visszatalál az Egész-ség főútjára, az életető kozmikus Élet-áramkörbe.

Az élet az önszeretetnél sokkal nagyobb érzés, mert maga a Természet szeretete, és az, hogy felfedezzük az élet lángját egymás szemében, és érezzük az élet kozmikus titkát.

Napunk két arca: A látható Nap és a Napisten

Front_SideBack_Side

Létezhet-e a gondolkodás olyan káprázatosan elegáns és bravúros formája, amely a Természet zsenialitásának mintegy a megtestesülése? Ha igen, akkor csillagunk, a Nap tevékenysége minden bizonnyal ennek a zseniális gondolkodásnak a megnyilvánulása!

Ha a Nap él, akkor a Nap sokkal több, mint aminek a fizika szemüvegén keresztül látjuk. A régiek tudták ezt, és mivel az életet isteninek tekintették, a Napban megnyilvánuló kozmikus életerőt Napistenként tisztelték. Kedves Olvasó, ez az isteni élet Benned is ott rejlik!

Éljünk a Nap és az Élet erejével teljesebb életet!

http://www.grandpierre.hu/site/termek/grandpierre-atilla-heliosz-a-nap-es-az-elet-uj-nezopontbol/

Kedves Olvasó, ha kedves az életed, ajándékozd meg teljes figyelmeddel a Benned rejlő, élni és Napként ragyogni vágyó igazi Életet!

Ha a csillagvilágnál is hatalmasabb belső világodban a legnagyobb mélység felé fordulsz, újra feltölt a Benned Napként ragyogó Életerő!

Ragadd meg azt az egyetlen erőt, amiből minden géniusz merít, a Benned rejlő, Napként ragyogni vágyó igazi Élet alkotóerejét!

Szenteljünk legalább egy napot a Nap felfedezésének! Érdemes, mert ez egy egész életre szóló tanulsággal járhat!

Lehet, hogy e könyv megértése és a benne rejlő tudás alkalmazása időnként megkívánja az ismételt újraolvasást. De megéri, mert minél több időt, energiát szentelünk az élet minél teljesebb felfedezésének, életünk annál csodálatosabb és nagyszerűbb lesz, mert az Élet a Mindenséget átfogó, mindennél nagyszerűbb és csodálatosabb valóság!

A Természet zsenialitása abban rejlik, hogy mindenhol megteremtette kihelyezett főhadiszállásait, mindegyiket varázslatos módon kozmikus eredetű Élettel ruházta fel, és ezekből a helyi cselekvő-központokból lelki és szellemi tevékenységét korlátlanul kifejtheti – és mi is ilyen Földre kihelyezett, cselekvőképes kozmikus lélek-és értelem-központok vagyunk, kedves Élet-testvérek!

Az Ember hordozza a Kozmikus Értelem zászlaját a Földön! A Homo Sapiens hivatása a Kozmikus Én akaratának a földi valóságba átültetése!

A Kozmikus Élet földi karjai vagyunk! Érzéseink és gondolataink csápjaival tapogatjuk ki a világterv legmélyebb értelmét, hogy rátaláljunk igazi életfeladatunkra! Amikor rátalálunk a bennünk rejlő Élet akaratára, megsajdul belé a lélek legmélyebb világa, elragad az a bizonyosság, ami nagyobb az életünknél!

A naptevékenység elméletének eddigi történetében a naptevékenységet az észlelési adatok adta keretek között fogják fel. Így szükségképpen arra kényszerülnek, hogy a naptevékenységet a közvetlen, helyi viszonyokból értelmezzék. A naptevékenység motorja, a dinamó kívülreked ezen a szűk értelmezési tartományon. Így jutnak arra a megállapításra, hogy a Nap dinamója a napfizika egyik legnagyobb misztériuma. De ezzel a hangzatos megállapítással sajnos nem kerülünk közelebb a naptevékenység megértéséhez. Ez a gesztus inkább csak a döntő lépés előtti megtorpanás megindokolására jó. Ez az eljárás olyan, mintha a virágok vizsgálatában a biológusok kizárólag a molekuláris biológiára korlátozódnának, és megelégednének annak megállapításával, hogy a molekuláris biológia szempontjából a virágok nappali kinyílása, éjszakai becsukódása egy misztérium.

A Napot a régiek isteni élőlényként fogták fel. A modern világban a tudósok a Napot inkább olyan égitestnek tekintik, amely elsősorban a szakemberekre tartozik. Miféle többletet látott a régi ember a Napban, amit a modern tudós nem látott még meg? Ki állt közelebb az igazsághoz, a régi vagy a modern ember? Könyvünkben a modern tudomány továbbfejlesztésével sikerült a két nézet közötti ellentmondást feloldani.

SolarActivity_2015_11_nasa