HÉLIOSZ – A Nap és az élet új nézőpontból – Grandpierre Atilla új könyve!

HÉLIOSZ – A Nap és az élet új nézőpontból – Grandpierre Atilla új könyve!

Grandpierre Atilla: Héliosz – a Nap és az élet új nézőpontból

A nemzetközi szinten elismert csillagász, Grandpierre Atilla több évtizedes munkával korszakalkotó felfedezésre jutott. A felfedezés lényege, hogy a Nap nem egy merőben passzív gázgömb, hanem olyan élőlény, amely a fizikai tehetetlenséggel dacolva óriási energiákat mozgósít saját tevékenységének fenntartására. Felfedezése váratlan egyezést mutat az ősi tudással, amely szerint a Nap csodálatos szuperélőlény: Napisten, ókori nevén: Héliosz. A könyv új távlatokat nyit a Nap és az élet szeretetének és megbecsülésének történetében.

A könyv angol nyelvű kéziratát elolvasva James Lovelock, aki Gaia című világhírű könyvével megalapozta a Föld élő voltának elméletét, ezekkel a szavakkal ajánlja az olvasónak: „Ez egy ragyogó könyv, melyből a mi saját csillagunk, a Nap fényessége ragyog ránk. A komoly tudós számára alapmű a Naprendszer tudományában.”

Ez a könyv nem azért íródott, hogy egy olvasmány legyen, és semmi több. Ez a könyv az élet igazabb, teljesebb megvalósításáért íródott. Ez a könyv azért íródott, hogy felfedezzük a Napot és az életet igazi, teljes fényében, az igazi Nap és a teljes élet fényében.

Könyvnapló

2015-12-10

A Napot a régiek isteni élőlényként fogták fel. A modern világban a tudósok a Napot inkább olyan égitestnek tekintik, amely elsősorban a szakemberekre tartozik. Miféle többletet látott a régi ember a Napban, amit a modern tudós nem látott még meg? Ki állt közelebb az igazsághoz, a régi vagy a modern ember? Könyvünkben a modern tudomány továbbfejlesztésével sikerült a két nézet közötti ellentmondást feloldani.

2015-12-08

Kedves Olvasó, ha kedves az életed, ajándékozd meg teljes figyelmeddel a Benned rejlő, élni vágyó, Napként ragyogni vágyó igazi Életet!

– x –

Ha a csillagvilágnál is hatalmasabb belső világban az Élet Napja felé fordulsz, életed bearanyozza az égi világ zsilipjeit felemelő Erő!

– x –

Ragadd meg minden géniusz egyetlen erejét, a Benned rejlő, Napként ragyogni vágyó igazi Élet alakotóerejét!

– x –

A Nap csodálatos tevékenysége minden lélegzet-elállító bűvészmutatványnál elmésebb, mert a valóság zseniális logikáját követi, amelynek szálai az életeden át Hozzád vezetnek, kedves Olvasó! Az életeden át!

– x –

Létezhet-e olyannyira nagyszerű gondolat, amely annyira káprázatos és sűrített tudást tartalmaz, és ettől olyan titokteljes Napként ragyog, hogy az emberi gondolat csak itt-ott tudja fele,elni a titok fedelét?

Létezhet-e a gondolkodás olyan zseniális, káprázatosan elegáns és bravúros formája, amely a Természet zsenialitásának mintegy a megtestesülése? Ha igen, akkor csillagunk, a Nap tevékenysége minden bizonnyal ennek a zseniális gondolkodásnak a megnyilvánulása!

– x –

Az emberi elmének nem az a rendeltetése, hogy gondolatban korlátokat szabjon a Nap lehetőségeinek, még akkor sem, ha nembír azzal a hatalmasabb valósággal megbírkózni, amelynek a Nap élő megtestesülése!

– x –

Szenteljünk egy napot a Nap felfedezésének! Érdemes végiggondolni, mi a Nap, mert egyetlen végiggondolt igazság tanulságosabb száz féligazságágnál!

– x –

A Természet zsenialitása abban rejlik, hogy minden égitestben és minden égitesten megteremtette kihelyezett főhadiszállásait, mindegyiket varázslatos módon kozmikus eredetű élettel ruházta fel, amelyekből lelki és szellemi tevékenységét korlátlanul kifejtheti – és mi is ilyen Földre kihelyezett, cselekvőképes kozmikus lélek-és értelem-központok vagyunk, kedves Élet-testvérek!

– x –

Az Ember hordozza a Kozmikus Értelem zászlaját a Földön! A Homo Sapiens tábornoka a Kozmikus Értelem, és hivatása a Kozmikus Én akaratának a földi valóságba átültetése!

– x –

A Kozmikus Élet földi karjai vagyunk! Érzéseink és gondolataink csápjaival a Kozmikus Terv szülötteként tapogatjuk ki a világterv legmélyebb értelmét, hogy rátaláljunk igazi életfeladatunkra! Amikor rátalálunk a bennünk rejlő Élet akaratára, megsajdul belé a lélek legmélyebb világa, elragad az a bizonyosság, ami nagyobb az életünknél!

– x –

A naptevékenység elméletének eddigi történetében a naptevékenységet az észlelési adatok adta keretek között értelmezik. Így szükségképpen arra kényszerülnek, hogy a naptevékenységet a közvetlen, helyi viszonyokból értelmezzék. A naptevékenység motorja, a dinamó kívülreked ezen a szűk értelmezési tartományon. Így jutnak arra a megállapításra, hogy a Nap dinamója a napfizika egyik legnagyobb misztériuma. De ezzel a hangzatos megállapítással sajnos nem kerülünk közelebb a naptevékenység megértéséhez. Ez a gesztus inkább csak a döntő lépés előtti megtorpanás megindokolására jó. Ez az eljárás olyan, mintha a virágok vizsgálatában a biológusok kizárólag a molekuláris biológiára korlátozódnának, és megállapítanák, hogy a molekuláris biológia szempontjából a virágok nappali kinyílása, éjszakai becsukódása egy misztérium.

– x –

A Napisten felfedezésétől megnyílik az út életünk kiteljesedéséhez!

– x –

Minden emberben minden pillanatban korlátlan szenvedéllyel megvalósul a Kozmikus Világfolyamat.

Belső világunk legmélyén a Kozmikus Élet izzó Napként ragyog!

– x –

Fordulj a belső Nap felé, és a Nap életereje ragyogóvá teszi az életedet!

Hogyan vezetett a modern tudomány Napisten újrafelfedezéséhez?

Kanishka (i.sz. 127-165) kusán-szkíta-szaka nagykirály aranyérméjének hátlapján kiolvasható Napisten görögös neve: Éliosz, Héliosz. A görögös -osz képző nélkül: Éli! A Napisten régi neve: Éli! És ez egybevág Grandpierre K. Endre “Az Élet vallása” c. tanulmányával – ld. Történelmünk központi titkai, 10. fejezet!

Kanishka-G25-533EliosSolarActivity_2015_11_nasaTutenhamon-cartouche15

surya

2015-12-07

Szeretnéd életed felemelni igazi magasába? Szeretnéd felfedezni a világot, ahogyan évtizedek múlva fogjuk látni? Kezdd a Nappal, és fedezd fel a Napban rejlő Életet: Napistent! Töltsd a kedved Napisten elgondolásával, és megértésével!

2015-12-06

Nemcsak az Én-ünk szereti az Életet, de a Kozmikus Élet is szereti a bennünk élni vágyó Életet! A Kozmikus Én szereti a bennünk élni vágyó Embert! A bennünk rejlő Kozmikus Élet szereti a Homo Sapiens-t, és sarkall bennünket az emberré válásra!

2015-12-02

Ha a Nap él, akkor a Nap sokkal több, mint aminek a fizika szemüvegén keresztül látjuk.

Ha a Nap él, akkor az élet sokkal több annál, hogy a Föld hátán előforduló élet-szigetekre korlátozódjon.

Ha a Nap az Életnek szinte tökéletes megtestesülése, akkor az élet sokkal szebb és jobb, mint aminek a fogyasztói társadalomban látszik.

Éljünk a Nap és az Élet erejével teljesebb életet!

HÉLIOSZ: Könyv a Nap és az élet szeretetének táplálásához!

Részlet az I. részből:
A Nap globális mágneses tere fizikai alapon többmilliárd év alatt csökkenne le a felére, majd újabb néhány milliárd év alatt ismét a felére, és így tovább, egyre lassabban és lassabban. Ehelyett azonban a Nap mágneses tere néhány év alatt teljesen eltűnik, majd néhány éves szünet után újratermelődik. Ahhoz, hogy ezt a rendkívül figyelemre méltó tényt kellőképpen tudjuk értékelni, egy hasonlatra lesz szükségünk. A Nap természetes úton évmilliárdos időskálán csökkenését hasonlítsuk egy olyan homokhegyhez, amely a sivatagban uralkodó szélviszonyok mellett fokozatosan veszti el magasságát amiatt, hogy a homokszemek lassan legurulnak az oldalán. Tekintve, hogy a naptevékenységi maximumtól a minimumig mindössze rendszerint körülbelül 3 év telik el, hasonlatunkban ennek a homokhegynek kell elvesztenie a teljes magasságát 3 év alatt. Amint azt már láttuk, ez a tény csakis azzal magyarázható, hogy a Nap belsejében éppen olyan anyagáramlások ébrednek, amelyek a mágneses teret ilyen különösen gyors és teljes eltűnésre bírják. Ez megfelel annak, hogy a homokhegyben olyan belső áramlások, örvények, tornádók ébrednek, amelyek képesek arra, hogy a várhatónál sokmilliárdszor gyorsabban ne csak lecsökkentsék, hanem teljesen el is tüntessék a homokhegyet! A homokhegy eltűnik, mintha sohasem lett volna, mert belső örvényei beszippantják! Ezek után a homokhegy helyén körülbelül 2 éven át semmi sem látható, teljesen kisimul a homoksivatag. Egy ilyen nyugodt helyen senki sem várná, hogy egyszercsak olyan belső örvények induljanak meg a mélyben, amelyek körülbelül 2 év alatt egy ugyanolyan mély völgyet alakítanak ki a homokhegy helyén, mint amilyen magas volt a homokhegy. Szél ide, szél oda, a homokhegy elővarázslása, eltüntetése, majd a homokvölgy létrehozása ezek után folyamatosan ismétlődik évmilliárdokon át, függetlenül minden külső változástól, a Föld éghajlatának bármilyen jelentős átalakulásától. A homokhegy eltüntetéséhez és elővarázslásához rendkívül okosan beindított egymással nagyon speciális összefüggésben álló, együttműködő és megdöbbentően jól szervezett belső tornádókra van szükség. Ugyanilyen belső tornádókra van szükség a Nap mágneses terének beszippantásához és újra eőidézéséhez. Fizikai alapon ilyen tornádók létrejötte kizárható. Ha a Nap mágneses terének beszippantásához szükséges tornádók egymással együttműködését figyelembe vesszük, akkor kezd kirajzolódni előttünk Héliosz igazi arca.

Részletek a II. rész összegzéséből:
1. Amíg nem tisztázzuk, mi a fizika, az élet összetéveszthető az élettelennel.
2. A ma uralkodó nézetek a fizika mibenlétéről ellentmondanak egymásnak.
3. A fizika összes alapvető törvénye levezethető a legkisebb hatás elvéből.
4. A fizika az élettelen testek tudománya.
5. Ha a naptevékenység valóban törvényszerű eltéréseket mutat a fizika alapelve által kijelölt viselkedéstől, akkor alapvetően nem lehet fizikai, és akkor a Napnak élőnek kell lennie.

További részletek:
Ahhoz, hogy a Nap élő vagy élettelen természetének kérdését eldöntsük, egy alapvető feltételnek kell teljesülnie: léteznie kell egy olyan nagy horderejű, egzakt biológiának, amely mind mélyreható voltában, mind magyarázó erejében összemérhető a nagy teljesítőképességű modern fizikával. Ha létezik olyan egzakt biológia, amely meg tudja határozni, mi az élet, akkor rálátásunk nyílik arra, hogy mit keressünk, mit vegyünk észre a Napon ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, élő vagy élettelen.

A Nap tevékenységével kapcsolatban az egyik legfőbb kérdés, hogy valóban cselekvésről, tevékenységről van-e szó, vagy egyszerű történésről, ami csak nevében tevékenység. Eredményeink szerint a Nap globális szintről folyamatosan beavatkozik fizikai folyamataiba annak érdekében, hogy folyamatosan eltéréseket idézzen elő a fizikai alapon várható tehetetlen viselkedéstől és a folyamatos beavatkozások révén fenntartsa a naptevékenységet, hogy újratermelje anyagáramlásait és mágneses terét, jellegzetes tevékenységi formáit és mintázatait. Cselekedni csak élőlény tud. Tevékenység az, ami biológiai ok révén jön létre. Ami fizikai ok révén jön létre, az történés. A naptevékenység valódi tevékenység akkor, ha biológiai okok révén jön létre.

A célszerű viselkedés, a cselekvés értelmezése valósággal őrjítő zavart, nagy és szűnni nem akaró nehézséget jelent a tudományos gondolkodás számára Arisztotelész óta. Nem csoda, hogy őrjítő zavart jelent a cselekvés értelmezése, ha egyszer megoldása a kvantumfizikán is túl vezet, és csak egy új, egzakt módon megalapozott biológia és a kvantumfizika összekapcsolása révén vált értelmezhetővé, ahogy a fentiekben bemutattuk. Hogyan lenne képes arra a szegény biológus, hogy eredményesen oldja meg a béka vízbe ugrásának kérdését, ha a test-lélek probléma évezredek óta megoldatlan, ha a fizika kizárólagosságának nézete szinte egyeduralkodó, és ha a kvantumfizika értelmezése még a legnagyobbaknak is túl nagy nehézséget jelent?

Az élet képes felülkerekedni a körülmények hatalmán, és kibontakozni, a lehető legkedvezőbb körülményeket kialakítani a szervezeten belül és kívül egyaránt. Ezért az élet alapvető természete nem a végletes kiszolgáltatottság, hanem a bőség és a szabadság. Az élet törvénye és természetes főútja a jólét, az öröm és a boldogság.

A cselekvés központi szerepet játszik abban, ahogyan önmagunkat és embertársainkat felfogjuk, és abban, hogy milyen értéket tulajdonítunk az életünknek. Hasonlóan, a naptevékenység cselekvésként vagy történésként értelmezése központi szerepet játszik a Nap értelmezésében és értékelésében. Ha a Nap valóban cselekszik, amikor a naptevékenységet irányítja, akkor a Nap sokkal értékesebb, mintha csak elszenvedné a történést. Abban az esetben, ha a naptevékenység valódi tevékenység, akkor jelentősége alapvető nemcsak a Napról alkotott képünkben, de egész világképünkben.

Részletek a III. részből:

Ha az emberek tudnák, mi a Nap
A felnőttek én-je teljesen átalakulna
Visszanyerné eredeti fényét,
és melegét az emberi lélek.

Részletek a III. rész összegzéséből:
1. Bár manapság úgy tartjuk, hogy „kizökkent az idő”, és „minden egész eltörött”, csak a fejünkben törött el a világ, a valóságban ép és sérthetetlen. Csak rajtunk áll, hogy a fejünkben újra összerakjuk ép, egészséges egésszé a világot.
2. Nem tudjuk, hogy mit vesztettünk, mert tudásunk töredezett szét, és ennek hatására valóságérzékelésünk eltompult. Így azt sem tudjuk ma még igazán felfogni, milyen hatalmas változást jelent majd, ha megtaláljuk, újra felfedezzük az összhangot Ember és Nap között.
3. A ma is ép és egész valóságot úgy tudjuk felfedezni, ha megvizsgáljuk a növényvilág, az állatvilág, a régi ember és a gyerekek kapcsolatát a Nappal.
(…)
18. Az élő Világegyetem a legfelsőbb szinten élő lény, a Legfelsőbb Lény. Természettudományos értelemben az Élő Világegyetem az egyetlen elfogadható jelentése az Isten szónak. Az életelv az, amitől az Isten Isten, mert az életelvtől él a Világegyetem. Az a tény, hogy a Nap él, egyenértékű azzal, hogy a Nap isteni természetű. A Nap igazi arca isteni természete, amelyet Napisten ókori nevéről Héliosznak nevezünk.
(…)
21. A napfény információt tartalmaz a Nap élő mivoltáról. Ha a Nap él, és az élet a cselekvőképesség és az életelv elválaszthatatlan egysége, akkor az életelv a napfényben is jelen van. Az életelv a napfényben egy adott pillanatban jelen levő információt folyamatosan változtatja, mindig éppen úgy, hogy az életnek kedvező legyen, hiszen az életelv az élet felemelésére irányul. Mint egy kéz, úgy mozgatja a napfényben rejlő élet az elektronokat, atomokat, molekulákat. A napfény cselekvő fény.
EkhnatonNapfényKezekkel
23. Az isteni ’Nap-Én’ a napfényben utazva beköltözött a földi sejtekbe, és élőkké, önjárókká tette őket. Sejtjeinkben az isteni Nap-Én éli életét.
(…)
28. A növények napfénnyel, az állatok növényekkel táplálkoznak: a Nap élete a kulcs minden földi élethez.
29. Boldogító az étkezés, mert a táplálékkal a Nap élete költözik belénk, és a Nap szinte tökéletes életet él – és ezért boldog. Minden étel kozmikus mélységgel és jelentéssel töltött: Napisten lelke lakik benn.
(…)
34. A naptevékenység vizsgálatával kiderült, hogy egyes jelek szerint az elkövetkező évtizedekben újabb Kis Jégkorszak és újabb Reneszánsz várható.

Könyvbemutató: december 11, 16 óra, Kossuth Klub, Budapest, VIII. Múzeum utca 7, Klubterem.
A könyvről a szerzővel beszélget: ifj. Tóth György, a Kossuth Rádió szerkesztő-riportere
Hozzászólók: Antal Z. László szociológus, „A Nap szerepe a társadalmak életében” című könyv szerkesztője – és remélhetően még sokan mások!

Kapcsolódó előadás:

Grandpierre Atilla: Az Élet forradalma. Előadás a II. Éljetek Halottak! Fesztiválon

Héliosz2015borito(1) 338 3166