Meghívó az Élő Világegyetembe

Meghívó az Élő Világegyetembe

Grandpierre Atilla:

Meghívó az Élő Világegyetembe

Kezdeményezés igazi életünk megvalósítására

 

Élet és Világegyetem

 

Figyelj a Benned rejlő élet hangjára!

Azt mondja: minden jó, ha vége jó!

Figyelj, mert van egy életreszóló, történelmi jelentőségű, sorsdöntő jó hírem:

Az egész Világegyetem él, és élet-felemelő erőkkel bír!

Igen!

És ez felvillanyozó hírt mond Neked és új erőforrásokat tár fel számodra!

Azt mondja:

Az egész világ jóra fordul! Minden sors a kozmikus életbe fut!

Mert kiderült, hogy nem igaz az a közkeletű vélemény, hogy az életünk jelentéktelenségre ítéltetett egy jelentéktelen Nap jelentéktelen bolygóján, egy közömbös és élettelen, merőben anyagi világegyetemben.

Élheted az életed csodás, tiszta alapokon! Mert az élet nem közömbös, és képes jelen lenni a végtelen űrben, a kozmikus felhőkben és galaxisokban, és képes Téged is megeleveníteni teljes kozmikus erejével.

 

Adj tiszta, természetes alapot életednek!

Adj elme-erőt és figyelmet az életednek!

Mert az élet bennünk sokkal hatalmasabb, mint aminek azt manapság beállítják!

Ha magadba nézel, elfogadod azt a materialista vélekedést, hogy az életed egy bonyolult gépezet fogaskerekeinek öszekapcsolódása, gépies anyagcsere és beprogramozott szaporodás?

Ha magadba nézel, elhiszed, hogy az életed nem szól másról, csak egy ilyen gépezet puszta küzdéséről a fizikai túlélésért?

Ha meggondolod, hogy Te irányítod a viselkedésed, elhiszed, hogy minden élet, ami csak lehetséges az egész óriás Világegyetemben, képtelen arra, hogy irányítsa az anyagot? Elhiszed, hogy az élet alárendelt a materialista törvényeknek?

Milliárdok szenvednek az élet állítólagos kozmikus lényegtelenségének tudatától! Attól az állítólagos ténytől, hogy az élet és az Ember értelmetlen, fizikai okok következménye és az Ember tetteinek egész templomát elkerülhetetlenül maga alá temeti majd egy romokban heverő univerzum törmeléke, ahogy Bertrand Russell megfogalmazta!

De fellélegezhetsz, mert bebizonyosodott, hogy az élet az anyag irányítására hivatott, és a Világegyetem él és mindig is élni fog!

Létezik egy átfogóbb, óriási, az egész Világegyetemet átható élet, eget-földet átható, az egész roppant kozmikus űrt átható élet, a kozmikus élet, a nagybetűs, örök Élet!

És felszabadulhatsz, mert az élet a Világegyetem leghatalmasabb ereje, és Benned is ott él ez a fényes Erő és csak Tőled függ, hogy felfedezd teljes fényében! És ha elindulsz, hogy felfedezd a kozmikus Életet magadban, rájöhetsz:

Az Erő Veled van!

És ez a kozmikus életerő ráadásul nem hagyja magát, és kiáll magáért!

Mert az életnek célja van és nem hagyja magát, míg a világ világ és tovább. Mert az Élet maga a végső valóság.

 

Mert az élet igent mond.

Igen, az élet bennünk azt mondja, hogy életünk végső soron örök, mert a kozmikus Életből fakad. És a kozmikus Élet maga az örök Világegyetem minden időkre és minden terekre kiterjedő szabadságának megnyilvánulása.

Mert az élet becsüli az életet: az Élet a legfelsőbb képesség, képes örökké fenntartani és felemelni az életet, történjen bármi. Hegyek elkopnak, folyók kiszáradnak, de az Élet fenntartja folyamát. Anyag formálódik, anyag felbomlik, de az Élet változatlanul tovább zajlik. Mert az Élet tud valamit: képes fenntartani és felemelni önmagát, képes az anyagot a maga céljainak megfelelően megszervezni.

Mindenkiben az élet tágítja a tüdőket, az élet dobogtatja a szíveket, az élet tölt meg bennünket csodálkozással, kíváncsisággal és izgalommal.

Életünkben a legmagasabb érték maga az Élet. A kozmikus Élet és egyéni életünk egyedi testünkben végső soron egyek: életünk a kozmikus Életből ered. A kozmikus Élet a mi életünk – legteljesebb távlatában.

Az élet csodálatos képesség arra, hogy áttekinthetetlenül gazdag távlatokon át cselekedjünk legmagasabb céljainkért, éljünk legjobb képességeinkkel, összefogjunk a többi emberrel, amíg kozmikus távlatok nyílnak az emberiség előtt.

Az Élet több, mint egyéni képességeink összessége: az Élet egyetemes képesség, ami minden tájat és érző lényt lenyűgöző csodákkal és élményekkel hat át.

Az Élet a csoda, ami rajtunk keresztül lélegzik, jár és beszél.

Az Élet kozmikus képesség.

Az Élet meg akar szabadítani bennünket attól, hogy jelentéktelen életet éljünk.

Az Élet ki akar szabadítani bennünket az elmét valósággal bebörtönző szűk távlatokból.

A tudatunk felszínén halványan pislákoló élet vissza akar kapcsolódni az elménk legmélyén rejlő, teljes Élethez, hogy elérjen a Kozmoszt megelevenítő, valóságos hajtóerőig.

Az Élet ragyogni akar bennünk, fényesen, teljes fényében, szívvel-lélekkel.

Minden bolygón minden élőlény szívének minden dobbanása igent mond az életre és nemet a halálra, igent az élet jelentőségére és nemet jelentéktelenségére, igent az igazságra, a szépségre és a csodára és nemet az embertelen társadalmakra.

Papírvékonnyá tehetjük a halált, ha életünket teljes odaadással éljük!

Merjük élni a legjobb életet, amit csak képesek vagyunk megálmodni!

Formáljunk igényt arra az életre, amit akkor élnénk, ha minden képességünket mozgósítanánk magunkban!

Formáljunk igényt arra az életre, amire születtünk!

 

Ébresszük fel magunkban az élet élményének lenyűgöző és csodálatos erejét!

Ébresszük fel magunkban életünket eredeti, természetes nagyságában!

A Természet a zsenialitás tökélye.

És ez a Természet bennünk él, bennünk vágyik élni! Bárcsak tudnánk Rá jobban figyelni!

Ébresszük fel az élnivágyást, a vágyat arra, hogy valódi élet éljünk, azt az életet, amit a Természet akar tőlünk!

Fedezzük fel a bennünk rejlő természetadta képességeket!

Éljünk természetadta képességeinkkel, fejlesszük magasra őket, hogy elérjük képességeink teljét, hogy bennünk legmagasabb képességeink virágozzanak a legragyogóbb fényükben!

 

Az élet mindörökre ragyogni fog.

Mert az Élet kozmikus képesség, elme-tágító, fenséges tehetség.

Az Élet a végtelen találékonysággal és  teremtőerővel bíró Világegyetem legmagasabb adottsága.

Fedezzük fel az Életet a maga valójában, úgy, ahogy bennünk élni akar, ahogy képes kiteljesíteni a Világegyetem akaratát!

Fedezzük fel az Élő Világegyetemet teljes fényében!

Ez az a fény, amely megmutatja nekünk, hogyan tehetünk szert képességeink teljére, és hogyan fedezhetjük fel valódi életünket!

Azt az életet, amire születtünk.

“Az Élő Világegyetem könyve – 2012” különleges kedvezménnyel megrendelhető: http://www.grandpierre.hu/site/vtvasarter/vttermekek/grandpierre-atilla-az-elo-vilagegyetem-konyve-2012/

ÉlôVilágegyetemBorito2012a