Etka Anyó, a Végtelen Életerő és a Világegyetem – Grandpierre Atilla előadása

Etka Anyó, a Végtelen Életerő és a Világegyetem – Grandpierre Atilla előadása

Etka Anyó, a Végtelen Életerő és a Világegyetem – Grandpierre Atilla előadása

Egészségnap

2013-09-28, 1033 Budapest, Szérűskert u.41. Óbudai Csicsergő Óvoda

Információ: www.etkajoga.com, info@etkajoga.com, 06/20-526-7573

Etka Anyó, a Végtelen Életerő és a Világegyetem c. előadás meghallgatható, mp3-ban itt: 

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.

Mottó: „Te örökké létező láthatatlan, de minden láthatóban jelenlévő élet, Te megtanítottál arra, hogy ha ellenkezem az örök törvényekkel, hogyan lehet tehetetlenül szenvedni, de rávezettél arra is, hogyha alkalmazkodom, hogyan lehet a szememben a boldogság, a meghatottság örömkönnyeinek a gyöngyszemeit csillogtatni.” Etka Anyó

„Az élet megszüntethetetlen. Soha nem keletkezett, így soha el nem múló, láthatatlan erő, amely a látható anyaggal játszadozik.” Etka Anyó

„Érzem az egyre tudatosabb egységet minden létezővel: a végtelen térrel, a végtelen idővel és a végtelen erővel.” (Hasznos gondolatok, tanácsok zsebkönyve, 13.o.) Etka Anyó

„Hatalmas szenvedéllyel és akaraterővel vetettem rá magam minden olyan tanításra, amely az emberi test és elme fejlesztésével foglalkozott…” (Kártyikné Benke Etka: A Nap és a Föld között. 2005, 11)

ÉRZEM, HOGY MINDEN PILLANATBAN ROBBAN BENNEM A SZERETET-BOMBA! Etka Anyó

etka90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Párhuzamok:

„Kísérletező

Végtelen erő”

„Haj végtelen tér

Haj végtelen láng”

„Hát nem hiányzik, hogy érezd, hogy élsz?

Hogy száguldjon a vér az ereidben?”

(Grandpierre Atilla)

 

Kártyikné Benke Etka: Lélegzünk és létezünk. Jóga a mindennapokban. 1989

Etka Anyó (EA): Fedezzük fel önmagunkat! Életre ébredés. Kik vagyunk mi?

Grandpierre Atilla (GA): Nem az az élet, amit a mai köztudatban általában ezzel a szóval sugallnak. Az élet más, sokkal több, szebb, különb. Nem az az élet, hogy munkába kell menni, hogy munka után jön a szórakozás, a tévé, vagy a kocsma. Az élet a Végtelennel való azonosság és a végtelen cselekvőképesség élménye.

EA: Az az életre ébredés, ha felismerjük, hogy mit érhetünk el önmagunkkal, ha felismerjük a bennünk és minden élő sejtben együtt lüktető, fenntartó, építő, kifogyhatatlan természeti erőket, és megteremtjük a magabiztos testi és lelki egészséget.7.o.

GA: Akkor ébredünk az életünkre, ha felismerjük, hogy egy csodálatos természeti erő él bennünk, és mi élhetünk ezzel a természeti erővel, és erre építhetjük életünket! Vagyis életünk nemcsak egy önmagában, a testünkben záródó kör, hanem egy kozmikus áramkör is, sőt, alapvetően életünk ezzel a kozmikus áramkörrel azonos! Ez a kozmikus áramkör kering az ereinkben!

Létezésünk felismeréséhez a legfontosabb választási lehetőségek a következők:

1. Hagyjuk-e megzavarni lelki és élettani egyensúlyunkat önmagunkban és környezetünkben téves életszemléletünk hatására, vagy nem?

2. Fel akarjuk-e ismerni, hogyan tudjuk a bennünk érvényesülő romboló erők helyett az önfenntartó (építő) erők működését elősegíteni, azt az állandó leépülést, amit magunkban elindítottunk, visszafordítani?

3. Szeretnénk-e a figyelmünket szétszórtság nélkül mindig a lényegre irányítani, például munkavégzés és tanulás közben?

4. Szeretnénk-e életünk legelviselhetetlenebbnek látszó helyzeteiben is nyugodtan, kétségbeesés nélkül, magabiztosan, határozottan gondolkodni, és a lehető leghelyesebben dönteni?

5. Hogyan tudjuk a fizikai és szellemi erőinket gyűjteni is, nemcsak fogyasztani, és megteremteni a magabiztos egészséget, derűs, alkotó életkedvet, munkakedvet?

GA: Ha életre ébredünk, ha felismerjük a bennünk élni vágyó örök életerőt, és élünk vele, akkor nemcsak felismerjük, hogyan válasszunk, hanem minden döntésünk valósággá válhat!

EA: …korom és mozgásom fényes bizonyítéka annak, hogy nincs tehetetlen öregség, betegség, ha megtanulunk alkalmazkodni azokhoz a természeti erőkhöz, melyek mindig a fejlődést segítik bennünk. 4-5.o.

A kínzó feszültség érzése helyett engedjük magunkban egyre inkább érvényesülni azt, ami feldob, könnyűség érzésével tölt el, felajz. Megtanuljuk tisztelni, szeretni, nem rombolni, hanem segíteni önmagunkban az életet, így tudjuk ezt egyre eredményesebben tenni magunk körül is.

GA: Az emberek manapság már hajlamosak meggondolás nélkül, egyből rossz érzéseket ébreszteni magukban, ahogy azt a mai világ számtalan módon elősegíti. De ha megtanuljuk tisztelni magunkban az életet, nem fogunk úgy viselkedni, mint elefánt a porcelánboltban, nem fogunk könnyelműen, lépten-nyomon, meggondolás nélkül belegázolni senki lelkivilágába, mintha annak semmiféle értéke nem lenne, még a magunkéba sem.

EA: Ahhoz viszonyítva, hogy mit érhetünk e önmagunkkal, ha felismerjük a bennünk és minden élő sejtben együtt lüktető fenntartó, építő, kifogyhatatlan természeti erőket, az a legkevesebb, hogy megteremtjük a magabiztos fizikai s szellemi egészséget.

Ezt az életszemléletet, a lehetőségeinkkel való élnitudást mindenki elsajátíthatja…

Tudjuk, hogy minden bennünk van, a jó is, a rossz is, az okosság is, az ostobaság is, és hogy melyiket hagyjuk fokozattabban érvényesülni önmagunkban, ez reális vagy bizonytalan életszemléletünkön múlik. 7.o.

GA: Az életszemlélet viszont azon múlik, hogy értékesnek tartjuk-e az életet, vagy nem, tiszteljük-e, vagy nem, fontosnak tartjuk-e, vagy hagyjuk, hogy más formálja helyettünk, hogy a környezet, a fogyaszói társadalom formálja, alakítsa. Meddig tűrjük a körülmények hatalmát? Ha az életet elsődlegesnek, örök és megingathatatlan értéknek, minden körülmények között építő, segítő erőnek fogjuk fel minden körülmények között, akkor életünk szilárd talajra kerül, és nem szenvedünk belső bizonytalanságtól, belső hányattatásoktól, feszültségektől.

EA: …az az erő, ami az anyagot mozgatja, bár nem titokban, hanem a szemünk előtt játszadozik az anyaggal – felépíti – lebontja, majd újra formálja.

Ha ezt felfogjuk, hogy ez az erő bennünk van, benne vagyunk, része vagyunk, az anyagot mozgató erő mi vagyunk, akkor megértjük, hogy a testünk is anyag, amelyet mi mozgatunk és úgy formáljuk, alakítjuk, ahogyan alakul az életszemléletünk. 8.o.

GA: Önazonosságunkat az egyetemes, örök, építő életerőre építjük! Az életszemléletünk irányítja gondolkodásunkat, döntéseinket, viselkedésünket!

EA: A leghatásosabb segítség tehát mindig bennünk van, az agyunkban, az elménkben, a reális életszemléletünkben.9.o.

Nem akkor vagyunk reálisan gondolkodó emberek, ha mindenben csak a rosszat igyekszünk felfedezni, hanem ha mindenből ki tujuk szűrni a rosszat, a használhatatlant, és alkalmazni tudjuk a jót, a használhatót.10.o.

Felismerjük, hogy az egészség nemcsak a jó közérzetet jelenti, hanem, hogy hozzátartozunk a nagy Egészhez, a minden élő sejtben együtt lüktető, minden életet fenntartó erőhöz, amely a légzés által jut el egyre fokozottabban minden sejtünkbe.17.o.

GA: Ha életszemléletünkből fakadó belső meggyőződésünkből cselekszünk – igazi cselekedeteinket életszemléletünkből fakadó belső meggyőződéseink sugallják! Kétféle cselekedetünk van: az, amit tennünk kell, az amit különösebb meggyőződés nélkül teszünk, és az, amit belső meggyőződésből teszünk.

EA: Érezzük az örökkévalóság rezdülését a sejtjeinkben,

Tudjuk, hogy bennünk van és benne vagyunk

Az örökké létező, minden életet fenntartó erőben.

Milyen más lenne az élet, ha ennek tudatában

Indulna munkába mindenki reggel,

tisztelné, szeretné, óvná az életet önmagában és környezeteében!

Lassan megszűnne minden tülekedés,

Eltaposás, ölés, pusztítás,

szenvedés.

ÖRÖKKÉVALÓSÁG c. vers részlete, 32-33.o.

A meditáció az ellazulás utáni figyelem kiterjesztése a végtelenre. Bármilyen furcsán hangzik is, de az életünkben semmi más mozgásélménnyel nem hasonlítható össze az, amit ellazuló izom- és érrendszerünkben a véráramunk egyre felszabadultabb pezsgése hoz létre.109.o.

GA: Terjesszük ki tudatunkat az egész szervezetünkre, a környezetünkre, a képzeletünk egészére, az életünk egészére, az egész végtelen, zsibongó Világegyetemre! És megérezhetjük, mit jelent élni! Élni teljes lényünkkel, élni a teljességgel, száguldó lélekkel, együttérezve az egekkel, a csillagokkal, a Nappal, a széllel, az emberiséggel, a Természettel!

EA: „Anyák, emberiség, egészségtudatot a világnak!” (versrészlet)

A könny, a jajszó okozata a tehetetlenségnek,

Gondolkodjatok!

Mindig az okot keressétek!

Gondolkodjatok!

Ha mi, emberek a Földön a legfejlettebb élőlények vagyunk,

Mégis az életet romboljuk,

Akkor beteg a tudatunk.117.o.

Felfogjuk, hogy minden, ami keletkezik, az el is múlik. Csak a látható anyagot mozgató ÖRÖKKÉVALÓ TEREMTŐERŐ MINDIG UGYANAZ. Ha ezt megértjük, a világ legszerencsésebb emberei közé helyezzük magunkat.

(Hasznos gondolatok, tanácsok zsebkönyve, 4.)

Érzem, hogy a tudatosan irányított légzés alatt mind jobban beleoldódok abba a végtelen térbe és erőbe, amelynek elválaszthatatlan része vagyok. Megértem, mit jelent e szó: vagyok. Nem csak voltam, nem csak leszek, mindig vagyok. 8.o.

Minden más tudás alapja az a tudás, bölcsesség, amikor felismerjük a kapcsolatunkat a természet változatlan, végtelen erőivel, és tudunk élni a lehetőségeinkkel.36.o.

Egy vagyok a végtelennel

Lebegek a végtelenben

Mint lovamat irányítom testemet

Élvezem testemben élő létemet.

(Tudatosítom életszemléletem az erőgyűjtő módszerrel, 43.o.)

Van tudásom, bölcsességem

A Természet erőivel

Kapcsolatom felismerem

Természeterő végtelen

Része vagyok, megértem

Elvenni tőlem nem lehet

Kimeríthetetlen készlet!

(Kártyikné Benke Etka: Érezzük és élvezzük, hogy lélegzöünk, mozdulunk – ott, ahol vagyunk! Etka-jóga módszer. TEHETETLENSÉG vagy MAGABIZTOSSÁG – választhatsz! 1999, 195.o.)

Felfogjuk, hogy minden, ami keletkezik, az el is múlik. Csak a látható anyagot mozgató ÖRÖKKÉVALÓ TEREMTŐERŐ MINDIG UGYANAZ. Ha ezt megértjük, a világ legszerencsésebb emberei közé helyezzük magunkat. Felfogjuk, hogy ha mi a láthatatlan teremtőerő kicsi részei vagyunk, akkor testünk az a látható anyag, melyet mi mozgatunk, és azt úgy formáljuk, ahogyan életszemléletünk alakul. (Hasznos gondolatok, tanácsok zsebkönyve. 2008, 4.o.)

Testünkben a vérkeringés frissen tartását, gondolataink tudatos iránítását senki nem tudja befolyásolni, csak egyedül mi magunk, és sohase feledjük: mindig annyi erőnk van, ahogyan lélegzün, és mindig úgy érezzük magunkat, ahogyan gondolkodunk.

Egyetlen gondolattól rosszul is érezhetjük magunkat, de jól is. Vegyük észre, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a körülöttünk történő eseményeknek, csak a saját felfogásunknak. Minden úgy hat ránk, ahogyan felfogjuk. Sem boldoggá, sem boldogtalanná nem tud minket tenni senki, ha nem hagyjuk. Nem az a boldog ember, aki csak akkor boldog, ha minden olyan jól megy neki, hanem az, aki akkor sem boldogtalan, akkor sem esik kétségbe, ha semmi sem megy úgy, ahogyan szeretné. 5.o.

A LÉNYEG MEGÉRTÉSE 10 KÉRDÉS ÉS VÁLASZ ALAPJÁN:

4. Mitől mozdul a testem?

A testem attól a láthatatlan teremtőerőtől mozdul, melyet belélegzek. Ha nem lélegzek, a testem nem mozdul többé. (43.o.)

GA: A végtelen teremtőerő = életerő = prána = csí = éter = empíreum = a kvantum-vákuum „alaprezgés”-e, a Bauer-elv és az Élő Világegyetem biológiai önállósága által folyamatosan teremtett életadó hatásözön

 

GA: Etka Anyó alapvető gondolatai:

– A Világegyetem végső lényege a mindent átható, örök, végtelen, építő életerő

– Valójában alapvetően azonosak vagyunk az egyetemes, örök, építő életerővel

– Az emberiség egy közös célra született

– Az egyén célja a közösség

– A sejtjeinkben együtt lüktet az örök életerő

És még:

– Választhatunk, hogy szeretnénk-e helyesen dönteni, figyelmünket szétszórtság nélkül mindig a lényegre irányítani, megteremteni a magabiztos egészséget, derűs, alkotó életkedvet, munkakedvet

– A természeti erők mindig a fejlődést segítik elő bennünk

– Megtanulhatjuk az életet tisztelni magunkban

Az Élő Világegyetem könyvének alapgondolatai:

– A Világegyetem leglényegesebb tulajdonsága, hogy él

– Nemcsak egyéni szervezetünk erőikre számíthatunk, hanem a sejtjeink életerejére és a kozmikus életerőre is, és ezek örök és felemelő, zseniális erők

– A földi élet a kozmikus életerőből ered

– Az emberiség a kozmikus életerőből és a kozmikus tudatból ered

– Az emberiség célja az élet lehető legcsodálatosabb módjainak felfedezése és átélése

– A jövő társadalma a kozmikus életerőt építő társadalom lesz

 

GA: Létezik-e életerő?

“A természetben minden erő vagy mint potenciális v. mint aktuális erő van jelen. Ezek egymásra átalakulhatnak. Az élő lényekben is az erő v. mint vegyileg kötött potenciális energia van jelen, vagy felszabadulva az élő szervezetben folyó anyagforgalom alatt, mint aktuális energia nyilvánul, mint ama test melege, mint általa kifejtett erőművi munka, v. végre mint azon molekuláris változás, mely az élő szervezet idegelemeiben lefoly. Az élőben felszabaduló, nyilvánuló erőt éppen ugy mérhetjük, mint a mekánikai erőt mérni szokás s azt kg.-okban is kifejezhetjük. A felnőtt ember szive által 24 óra alatt kifejtett erő p. átlag 83751,30 kg.-ot tesz. Vannak azonban tünemények, milyenek p. a fejlődés és a szellemi működés, melyeket a nem szerves testek észlelhető mekánikai erőiből megmagyarázni nem tudunk; ezek magyarázatára felvették, hogy az élő szervezetekben egy külön erő, az «életerő» uralkodik. Ez kormányozza és tartja fenn az életműködéseket. Az idegekben idegszellemek (spiritus vitalis) végezik az idegműködést; az izommunka az izmok egyes részeinek egymásra gyakorlott vonzó hatásának az eredménye lenne. A halál pillanatában az É. elszállna az elhalt testből és a fizika s kémia romboló erőinek adná át a tért. Hogy a régiek e feltevése hibás volt, ezt az utolsó ötven év alatt tett buvárlatok tapasztalatai minden kételyt kizárólag bizonyítják.” Pallas Nagylexikon (1893 – 1897)

A 1800-as évek elejéig az akkori tudósok úgy gondolták, hogy a szerves vegyületeket nem lehet előállítani egyszerű kémiai reakció segítségével, mivel azok csak élő szervezetekben alakulhatnak ki életerő segítségével. Az életerő – elmélet nem élt sokáig, mivel 1824-ben Wöhler oxálsavat (sóskasavat), majd 1828-ban pedig karbamidot állított elő, egyszerű kémiai reakció segítségével. Így ezzel megdőlt az életerő-elmélet, megkezdődött a szerves kémia fejlődése. (Vitalizmus, Wikipédia, magyar) A Wöhler-mítosz csak egy 1931-ben koholt alaptalan feltevés, a kortársak nem így látták. (Vitalism, Wikipédia, angol)

1931-re a biológusok majdnem egyhangúlag elhagyták a vitalizmust (Bedau 2010)

A vitalizmus az elmúlt 50 évben elvesztette tekintélyét (Ernst Mayr 1984).

Folyamatosan elveszti a tekintélyét? De arról egy hang sincs, hogy mikor nyerte vissza!

Ha létezne  valamilyen mély elv, amely a szerves (szénben gazdag) rendszereket az élet felé hajtja, akkor ennek az elvnek a működése kimutatható kellene legyen egy kémcsőben egy fél délelőtt alatt. Szükségtelen hozzátenni, hogy soha nem történt ilyen kimutatás. (Fred Hoyle)

Hol található a világegyetemben a terv, amely kijelöli, hogyan szerveződjenek a véletlen részecskék egy bizonyos emberré? Hol van az a csodálatos hajtóerő, amely a napfény energiáját olyan munkává alakítja át, amely a kémiai elemekből szaporodó sejtrendszereket épít fel? A válasz az, hogy még senki sem azonosította ezt a kódot és mechanizmust. (Henry Morris; idézi R. Shapiro: Planetary Dreams, denying Cosmic Evolution, 1999, p.126)

A komplexitás-elmélet és alkotóeleme, amit Életelv-nek nevezek, nagyon más nézetet ajánl. A világegyetem hatalmas keltetőgép élet teremtésére és táplálására beépített hajlammal, amint erre alkalmasak a feltételek. Shapiro, p.140

Egy élettel telített Világegyetem (p.141)

Az ember a Kozmikus Fejlődés fontos része, habár nem az egyetlen. P.142 De ez persze mind vitatható. (Shapiro 1999, 142)

Steven Weinberg (2002) Nobel-díjas fizikus kijelentése szerint: “Még nem ismerjük a legvégső törvényeket, de amennyire képesek vagyunk előre látni, azok is teljesen személytelenek, és az életnek nem jut bennük semmiféle különleges szerep. Nem létezik életerő.”

Valóban, a fizika keretein belül nincs életerő. Az életerőt ugyanis a biológia hivatott felfedezni és megérteni.

A kozmikus evolúció eszméjét az utóbbi 50 évben széleskörűen elfogadták (Dick 2009). Egyre világosabbá vált, hogy a biológiai (és kulturális) fejlődés a kozmikus fejlődés fontos része a Földön, és talán sok más bolygón (Davies 2009a; Dick and Lupisella 2009). A sokig fenntartott népszerű nézet, ami szerint az élő rendszereknek nincs különösebb jelentőségük a kozmikus fejlődésben (a dolgok kozmikus rendjében), „alapvetően hibás”. Az élőlények képessége a világegyetem számításokkal történő leképezésére képessé teszi őket a környezet kozmikus léptékű átalakítására. Ezért „az élet és a tudat a világegyetem fejlődésének kulcselemei” (Davies 2009b, 383).

Az emberelvű kozmológia, a világegyetem életbarát mivolta egy átfogó elvből eredhet, amely a világegyetemet az élet és a tudat felé hajtja. Ennek az elképzelésnek megvan az az előnye, hogy az életet komolyan veszi, nem valami teljesen megmagyarázatlan többletnek tekinti, ahogy a fizikai kozmológiákban szokás, vagy mellékesen adódónak egy hipotetikus multiverzum egyik aleseteként. Elkerüli a megmagyarázatlan isteni beavatkozásra hivatkozást. Célt, szándékot épít a világegyetembe a legalapvetőbb szinten, anélkül, hogy feltenné egy megmagyarázatlan, előbb létező céltudatos cselekvő lény csodaszerű beavatkozását. Hátránya, hogy a célszerűség elismerésével szakít a hagyományos tudományos gondolkodással. Hogyan illeszthető be az életelv a tudományba, ha a fizikai törvények mindent megmagyaráznak? A multiverzumra hárított felelősség csak továbbdobja a labdát (Davies 2006, 300-301).

Csí, prána, vitális erő (Posidonius), psyche, vis vitalis, pszichikus energia, élan vital, bioelektromágnesesség, pszí-mező, kvantum-mezők

 

Életösztön

Életösztön, túlélési ösztön, életbenmaradási vágy, genetikai program – de egy ennyire elvont célt nem lehet programozni. Mit kellene programozni?

Az önfenntartó- (és fajfenntartó?) ösztönnek már az első sejtben benne kellett lennie. Csakhogy önfenntartó ösztöne egyetlen kémiai molekulának sincs. A lokális, helyi másolódási képesség és a globális, sejtszintű önfenntartó képesség lényegében eltérő. Már abban is, hogy az önfenntartó képesség nem egyszerűen megtörténik, mint egy autokatalízis, hanem értelemszerűen mindig akkor és mindig úgy viselkedik az élőlény, ahogy azt életének fenn-tartása megkívánja.

 

Életelv

Bauer-elv, életelv (Bauer Ervin: Elméleti biológia. Akadémiai Kiadó, Bp. 1967)

Természettörvény: örök és végtelen, anyagtalan, láthatatlan

Ha létezik biológiai természettörvény, akkor az élet örök, mert a természettörvény időtlen. Márpedig Bauer Ervin elméleti biológiája szerint az életnek is vannak saját, önálló, egyetemes alaptörvényei, amelyek mindig és mindenhol érvényesek. Tehát az élet örök!

Biológiai önállóság és átélés. A Mindenség bennünk él és cselekszik. A Mindenség átél bennünket!

http://www.grandpierre.hu/site/2013/09/bennunk-mindenseg-el-es-cselekszik-grandpierre-attila-interju-magyar-nemzet-2013-09-13/

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.

/ Egyéb, Elöadások, Előadások listája, Újdonságok