Ajánlások

Ajánlások

Ez a figyelemre méltó, és figyelemre méltóan átfogó könyv mind időszerű, mind jelentős: helyet ad annak az igazságnak, amit tudnunk kellene, mind azért, mert ismernünk kellene az igazságot, mind azért, mert ez jobb emberré tesz bennünket. Grandpierre Attila könyve a nyugati civilizáció eddigi tudásának naívan optimista “pozitív oldala” helyébe a csillagászat, asztrofizika és az élet-tudományok legújabb felfedezéseit állítja. Ez a kép már nem egy hiedelem tartozéka, hanem a körültekintő megfigyelés és a szigorú módszer által dokumentált világnézet.

Laszlo Ervin

“ A legkockázatosabb lépés általában az első lépés” – írja a szerző. A könyvben az Olvasó nagyon sok ilyen első lépést fog találni, de a Szerző ért hozzá, hogy a kockázat vállalására biztassa akár a kétkedő olvasót is. A modern tudomány eredményeinek ismeretében megmutatja korlátaikat, és izgalmas lehetőséget kínál a Természet és az Ember egymásra vonatkoztatott megismerésére. A Nap és az Ember, a Világegyetem és az Ember ősmítoszokig és a görög filozófiáig visszanyúló kapcsolatainak elemzésével felvázolja egy életközpontú világkép elgondolkodtató körvonalait.

Vekerdi László

A Kozmoszban valószínűleg van rend, és adatai nem véletlenszerűek; még ha mint fizikus, egyelőre nem is tudom, MI határozza meg őket. TUDJUK, hogy az Idők Hajnalán a Kozmosz egyetlen, összefüggő valami volt. Hogy még ma is az-e, azt nem ártana kiderítenünk.

Lukács Béla

Grandpierre Attila, a tudós csillagász és a költő-gondolkodó könyve az Élő Világegyetemről – enciklopédikus mű. Persze, nem az Ész Századának enciklopédiája értelmében. Nem mintha ilyen enciklopédia már nem volna lehetséges (más se lehetséges, mint ez!), hanem mert semmi értelme. Az ő könyve inkább Nietzsche Zarathusztráját idézi. Bizonyos értelemben prófétikus mű, amelyben – mint minden próféciában – tudomány, bölcselet, költészet, jóslat szétválaszthatatlan egységet alkotnak. Grandpierre Attila könyvében mintha maga az Élő Világegyetem szólalna meg, hogy az ő életéből és gondolkodásából beszélje el nekünk önmagát: egyes szám első személyben.

Szilágyi Ákos

/ Egyéb