A Titokfejtő-VHK Kör Felhívása

A Titokfejtő-VHK Kör Felhívása

A Titokfejtő-VHK Kör FELHÍVÁSA

LÉTÜNK ALAPKÉRDÉSEI MEGOLDÁST KÖVETELNEK!

A TITOKFEJTŐ – VHK-körrel új szellemi műhelyt hozunk létre, azért, hogy kortársainkat kiemeljük abból a korcs eszmevilágból, amelyet ma mindenkire ráerőltetnek. Amit akarunk, nem tetszőleges, szabad gondolkodás, hanem a gondolkodás legmélyebb, természeti törvényeinek érvényesítése. Összejöveteleink során ezt a természeti szellemiséget akarjuk életre hozni, szemben a mai szellemi pangással, önelhagyással, tévtanokba zápulással. Közvetett célunk egy emberibb, eszményibb világ megközelítése, az Éden visszahódítása. Előadásainkat közös megbeszélések követik, melyek során mindenki hozzájárul a kérdésekhez a maga gondolataival. Előadásaink főbb témái:

Világkormozó korunkban miként szerezhetünk szilárd tudást létünk alapkérdéseiben?

Hogyan tehetjük jobbá sorsunkat?

Van-e jogunk az értelmes élethez?

Hogyan szerezhetünk rálátást életünk távlataira?

Miért létfontosságú az igazlátás megszerzése?

Mit mondanak az élet végső kérdései?

Miféle természetű a világ – élő, élettelen, tudatos, öntudatos, felfogható, felfoghatatlan?

Mitől képes változni a világ, és megállapítható-e változási iránya?

Hogyan maradhat fenn életünk ügye halálunk után?

Hogyan vehetnénk részt a természetes közösségek, a nemzet ügyeiben?

Miben áll életünk felelőssége?

Mi akadályozza korunkban az ember önmagára találását?

Az emberi nyomorúság alapja, oka: a szellemi tunyaság és nyomorúság. Felszíni vagy mélybeli életed dönt sorsodról?

Kérünk mindenkit, aki tenni akar valamit létünk alapkérdéseinek megoldásáért, vegyen részt körünk tevékenységében!

Következő találkozónk: április 13, 18:00, Almássy téri Időfelszabadító Központ

/ Természetfilozófia, Zene